Mikroalbumin (MA)

Klinik kullanımı :

Böbreklerin etkilendiğinin ilk belirtilerindendir. Diyabetik

komplikasyonların özellikle Diabetik nefropati, retinopati ve DM tip 1

in erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Yaşları 12’den daha fazla

olan her diabetik hastaya yılda bir defa yapılması tavsiye edilir.

Diyabetik olmayanlarda mikroalbumin bulunuşu kardiyovasküler

hastalıklarda ve hipertansiyonda yaşam süresinin erken bir

indikatörüdür. Hayat sigortası yapan sigorta şirketleri tahmini yaşam

süresini tespit etmede bu testten faydalanmaktadırlar.

Referans değerler

24 saatlik <30 mg/gün

Spot <1,9 mg/dL MA/Kreatinin:0-30 mg/gün

İnterfere edici faktörler

-İdrar yolu enfeksiyonları, kan veya asid-baz anormalliklerinde

yükselmiş MA seviyeleri elde edilir. Yanlış olarak prognozun kötüye

gittiğini ifade eder.

-Oksitetrasiklin test sonuçlarını interfere eder.

Yükseldiği durumlar

-Diabetes mellitus,

-Hipertansiyon,

-Kardiyovaskuler hastalıklar,

-Nefropati,

-Hematüri,

-Hemoglobinüri,

-Myoglobinüri.