Mikroskopik Polianjitis

-->

,bir küçük damar vaskülitidir.

Yaş: Her yaşta görülebilir, 50 yaş ve üzerinde görülme sıklığı artar.

Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara göre 1.5 kat daha sık görülür.

Sıklık: Mikroskopik polianjitis (MPA) nadir görülen bir hastalıktır, 100.000’de bir kişide rastlanır.

Risk Faktörleri: Poliarteritis nodoza’dan farklı olarak MPA’da bilinen bir risk faktörü henüz saptanmamıştır.

Belirti ve Bulgular:

MPA, etkilenen dokuya bağlı olarak farklı klinik tablolar ile seyreden küçük damarların iltihabı ile karakterize sistemik bir hastalıktır. MPA’da vücuttaki her organ tutulabilir. Ateş, kilo kaybı, halsizlik ve kas ağrılan birçok hastada başlangıç bulgularıdır.

 Böbrek, akciğer, deri ve sinir tutulumu sık görülürken, mide-bağırsak sistemi daha az sıklıkta hastalıktan etkilenir. Hastaların %90’ında böbrekler etkilenir. Çoğu zaman tetkiklerde saptanmak üzere idrarda kan ve idrardan protein kaçağı böbrek tutulumunun göstergeleridir. Tedavisiz kalan hastalarda böbrek fonksiyonlarında hızla bozulma ve dializ gereksinimi oluşabilir.

 Akciğer tutulumu poliarteritis nodozanın aksine sıktır. Öksürük, nefes darlığı ve az veya çok miktarda akciğer kanamasına yol açabilir. Kol ve bacaklarda purpurik döküntüler görülebilir. Sinirleri besleyen atar damarların zedelenmesine bağlı olarak kol ve bacaklarda kuvvet kaybı sık görülen bulgulardandır. Mide, bağırsak sistemi poliarteritis nodozadan daha az sıklıkta tutulur. Kamı ağrısı en önemli bulgudur. Aynca mide ve bağırsak kanamaları görülebilir.

Kalp tutulumu; kalp zarında iltihaplanmaya bağlı göğüs ön duvarında ağrı, kalp yetmezliği veya kalp krizi şeklinde kliniğe yansıyabilir.

Tanı:

 MPA birden fazla organı tutabilen sistemik bir hastalıktır. Ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi bulgulan olan bir hastada çeşitli organ ve dokuların (akciğer, deri, böbrek, sinir sistemi gibi) etkilenmesi MPA’i akla getirmelidir. Kan testlerinde serolojik olarak saptanan p-ANCA pozitifliği tanısal olarak yardımcıdır. Elektromyografî sinir tutulumunu göstermek açısından değerlidir. Etkilenen dokulardan alınan biyopsilerde vaskülit görülmesi tanı koydurucudur.

Tedavi: Tedavi yaklaşımı poliarteritis nodosa’ya benzer.

Seyir:

MPA’in seyri akciğer ve böbrek tutulumunun varlığına ve tutulum şiddetine göre değişir.

Bir önceki sağlık makalemiz Miks Bağ Dokusu Hastalığı sizler için ayrıca miks bağ dokusu hastalığı, miks bağ dokusu hastalığı belirtileri ve miks bağ dokusu hastalığı nedenleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*