Mycobacterium Kültürü (Bactec Yöntemi ile)

-->

Klinik kullanımı :

Bactec yönteminde üreme süresi 3-21 gündür. (ortalama 12

gündür) kültür; bakterilerin canlılığını doğrudan gösterilmesi ve

daha sonra tip tayini ve direnç testlerinin çalışmasının sağlanması

açısından da önemlidir.

Başlıca örnek tipleri ve Minimum hacimleri

Balgam (10 mL), bronkoalveolar lavaş sıvısı, mide suyu (10-15mL);

idrar (10 mL), BOS (2 mL), plevra, perikard, asit ve eklem sıvısı gibi

vücut sıvıları, doku örnekleri, kan, kemik iliği, apse ve gaita

örnekleri vakalarının tanısı için kullanılmaktadır.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.