Myoglobin (Serum)

Klinik kullanımı :

Serum myoglobin düzeyi direk olarak vücut kas kitlesi ile ilişkilidir.

Myokard enfarktüsünüm erken tanısında faydalıdır. Akut MI sonrası

1-4. saate myoglobin düzeyi yükselir. 24. saatte normale döner.

Referans değerler

<107 ng/mL veya <90mcg/L (SI unit)

İnterfere edici faktörler

-Son zamanlarda uygulanan radyoaktif maddeler test sonuçlarını etkileyebilir.

-IM enjeksiyonlardan sonra artabilir.

Yükseldiği durumlar

-Myokard enfarktüsü,

-Myozit (iskelet kası inflamasyonu),

-Malign hipertermi,

-Musküler distrofi,

-İskelet ve kalp kası hasarı, iskemi,

-Rabdomyoliz,

-Nekroz,

-Travma, egzersiz, felç,

-IM enjeksiyon,

-Üremi.

Azaldığı durumlar

-Romatoid artrit,

-Myoglobine karşı antikor varlığı.