Myoglobin (Serum)

-->

Klinik kullanımı :

Serum myoglobin düzeyi direk olarak vücut kas kitlesi ile ilişkilidir.

Myokard enfarktüsünüm erken tanısında faydalıdır. Akut MI sonrası

1-4. saate myoglobin düzeyi yükselir. 24. saatte normale döner.

Referans değerler

<107 ng/mL veya <90mcg/L (SI unit)

İnterfere edici faktörler

-Son zamanlarda uygulanan radyoaktif maddeler test sonuçlarını etkileyebilir.

-IM enjeksiyonlardan sonra artabilir.

Yükseldiği durumlar

-,

- (),

-,

-,

-, ,

-,

-,

-, , ,

-IM enjeksiyon,

-Üremi.

Azaldığı durumlar

-,

-Myoglobine karşı antikor varlığı.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.