N-Asetil Glukozaminidaz (NAG)

-->

Klinik kullanımı :

Nefrotoksik ilaçların böbrekte hasara neden olduğu hallerde idrar

NAG düzeyi serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir.

Böbrek hasarında değerlidir. Böbrek transplantasyonlarının

rejeksiyonunun erken tanısında kullanışlıdır.

Referans değerler

1,5-6,1 U/L

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.