N-Telopeptid (NTx)

Klinik kullanımı :

NTx, kemik matriksinin %90’ını oluşturan tip I kollajeninin yapısında

bulunan bir proteindir. Bu proteinlerin N terminalleri kemik ile

çapraz bağlanır, kemik ile güç oluşturur. Kemik lizisinde NTx kana

salınmaya ve idrara çıkmaya başlar. Bu nedenle, kemik yıkımını

gösteren markırlardandır. Osteoporoz tanısı ve tedavi takibinde

kullanılır.Tedavi takibi için özellikle tedavi öncesinde bazal NTx

düzeyine bakılması önemlidir.

Referans değerler

NTx idrar

NTx serum

(nmol BCE*/nmol Kreatinin)

(nmol BCE*)

Kadın

26- 124

6,2- 19

Erkek

21- 83

5,4- 24,2

(*Bone Collagen Equivalents)

İnterfere edici faktörler

-Aynı gün içinde ölçüm yapılsa bile aynı şahısta %30 değişim

gösterebilir. Sabah idrarının iki ayrı kaba alınıp ölçümü değişkenliği

azaltabilir.

-Vücut geliştirme için testesteron alan sporcularda NTx değerleri

düşüktür.

Yükseldiği durumlar

-Osteoporozis,

-Paget hastalığı,

-İleri derecedeki kemik tümörleri (Primer veya metastatik),

-Akromegali,

-Hiperparatiroidizm,

-Hipertiroidizm.

Azaldığı durumlar

-Hipoparatiroidizm,

-Hipotiroidizm,

-Kortizol tedavisi.