Nöron Spesifik Enolaz (NSE)

-->

Klinik kullanımı :

Nöron spesifik enolaz, 2-fosfo-D-gliserat-hidrolaz, glikolitik

enziminin bir izoenzimidir. Bu enzim merkezi ve periferal sinir

sisteminin nöronal ve nöroendokrin hücrelerinde bulunur. Akciğer

orjinli küçük hücreli kanserlerde artmış seviyelerde ölçülür.

Nöroblastomalı olgularda da artmış seviyelerde bulunur. Yine bu tür

kanserlere sahip hastaların rekürrens takiplerinde de kullanışlıdır.

Komadaki hastalarda günlük seri NSE ölçümleri nöronal hasarın

belirlenmesinde kullanışlıdır. Kardiyo-pulmoner resüsitasyon sonrası

24. saat ve 48. saat NSE seviyeleri yüksek olan hastaların seyirleri

ciddidir.

Referans değerler

5,4- 12,9 ng/mL

Metastatik nöroblastomalı çocuklarda: 10-1240 ng/mL

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.