Osmolalite (İdrar)

-->

Klinik kullanımı .

Elektrolit su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek

fonksiyonlarının takibinde kullanılır (konsantrasyon kabiliyeti).

Referans değerler

Spot idrar 300-900 mosm/kg

12- 24 saat sıvı kısıtlaması: > 850 mOsm/kg H2O (SI unit)

Yükseldiği durumlar

-SIADH sekresyonu ( Uygunsuz ADH Salınımı) ,

-Asidozis,

-Şok,

-Hipernatremi,

-Hepatik siroz,

-Konjestif kalp yetmezliği,

-Addison hastalığı.

Azaldığı durumlar

-Diabetes insipitus,

-Primer polidipsi,

-Hiperkalsemi,

-Aşırı su alımı,

-Renal tübüler nekrozis,

-Aldosteronizm,

-Hipokalemi,

-Ciddi pyelonefrit.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*