Osmolalite (Serum)

Klinik kullanımı :

Sıvı ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu test

özellikle inme, asit, su durumu, asit-baz dengesi ve olası ADH

anormalliklerinin değerlendirilmesinde önemlidir. Osmolalite aynı

zamanda organik asitlerin, şekerlerin ve etanolün saptanmasında

yararlıdır. Koma hastalarının değerlendirilmesi açısından önemlidir.

385 mOsm/kg H2O hiperglisemili hastaların stupor (koma) hali ile ilişkilidir.

400-420 mOsm/kg H2O arası değerlerde Grand mal nöbetler

görülür. 420 mOsm/kg H2O üzeri değerlerde ölüm olabilir.

Referans değerler

Yetişkin/yaşlı : 285- 295 mOsm/kg H2O veya 285- 295 mmol/kg (SI unit)

Çocuk : 275- 290 mOsm/kg H2O

İnterfere edici faktörler

-Serebrovasküler olay (stroke, inme), beyin tümörleri uygunsuz ADH

sekresyonu nedeniyle test sonuçlarını etkilerler.

Olası kritik değerler :

<265 mOsm/kg H2O

>320 mOsm/kg H2O

Yükseldiği durumlar

-Hipernatremi,

-Dehidratasyon,

-Hiperglisemi,

-Mannitol tedavisi,

-Azotemi,

-Üremi,

-Etanol, metanol veya etilen glikol alımı,

-Hiperosmolar nonketotik koma,

-Diabetes insipitus,

-Hiperkalsemi,

-Renal tübüler nekrozis,

-Ciddi pyelonefrit,

-Diabetik ketoasidoz,

-Serebral lezyonlar,

-Şok

Azaldığı durumlar

-Hiponatremi

-Aşırı sıvı alımı,

-Uygunsuz ADH sekresyonu,

-Akciğer karsinomları ile ilişkili paraneoplastik sendrom,

-Adrenokortikal yetmezlik,

-Panhipopitüitarizm.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar