Osteokalsin (Kemik G1a Proteini, BGP)

Klinik kullanımı :

Kemiğin non kollajen proteinidir. Osteoblastlar tarafından yapılır. K

vitamini bağımlı proteindir. Azalmış K vitamini alımı, azalmış BGP

seviyeleri ile ilişkilidir. Bu durum K vitamini eksikliği bağımlı

osteoporozisi açıklar. Osteokalsin başlıca kemik hastalıklarının

değerlendirilmesinde kullanılır. Osteokalsin düzeyinin yükselmesi

osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi,

alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Osteokalsin

konsantrasyonları çocuk ve infantlarda yetişkinlerden daha

yüksektir.

Yenidoğanlarda, yaşamın ilk ayında yükselir, 12 aya kadar yüksek

kalır, sonra düşmeye başlar, puberteye kadar oldukça sabit kalır.

Yetişkin erkeklerde, osteokalsin konsantrasyonları pubertal

seviyeden düşüktür. Hayat boyu sabit kalır.

Yetişkin kadınlarda ise oldukça sabittir ve menopozdan sonra yükselmeye başlar.

Örnek toplama özellikleri

Hasta 12 saat aç kalmalıdır.

Referans değerler

11 – 43 ng/mL

Yükseldiği durumlar

-Osteoporozis,

-Paget hastalığı,

-Renal osteodistrofi,

-Hiperparatiroidizm,

-Primer ve sekonder hipertroidizm,

-Kemik metastazları,

-Kronik böbrek yetmezliği,

-Akromegali.

Azaldığı durumlar

-Primer bilier siroz,

-Hipoparatiroidizm,

-Gebelik,

-Hipotiroidizm,

-Glukokortikoid tedavisi,

-GH eksikliğinde düşer.

Osteoporozda, osteokalsin düzeyi yüksek yada düşük olabilir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar