Osteokalsin (Kemik G1a Proteini, BGP)

-->

Klinik kullanımı :

Kemiğin non kollajen proteinidir. Osteoblastlar tarafından yapılır. K

vitamini bağımlı proteindir. Azalmış K vitamini alımı, azalmış BGP

seviyeleri ile ilişkilidir. Bu durum K vitamini eksikliği bağımlı

osteoporozisi açıklar. Osteokalsin başlıca kemik hastalıklarının

değerlendirilmesinde kullanılır. Osteokalsin düzeyinin yükselmesi

osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi,

alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Osteokalsin

konsantrasyonları çocuk ve infantlarda yetişkinlerden daha

yüksektir.

Yenidoğanlarda, yaşamın ilk ayında yükselir, 12 aya kadar yüksek

kalır, sonra düşmeye başlar, puberteye kadar oldukça sabit kalır.

Yetişkin erkeklerde, osteokalsin konsantrasyonları pubertal

seviyeden düşüktür. Hayat boyu sabit kalır.

Yetişkin kadınlarda ise oldukça sabittir ve menopozdan sonra yükselmeye başlar.

Örnek toplama özellikleri

Hasta 12 saat aç kalmalıdır.

Referans değerler

11 – 43 ng/mL

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-,

-Primer ve sekonder ,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-,

-,

-,

-GH eksikliğinde düşer.

Osteoporozda, osteokalsin düzeyi yüksek yada düşük olabilir.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*