Otoimmün Hastalıkların Tanısı İçin Test Paneli

Klinik kullanımı

Bu panel;

-Karışık Konnektif Doku Hastalıklarında,

-Sistemik Lupus Eritematosus (SLE),

-Sjögren Sendromu,

-CREST Sendromu (Kalsinosis, Raynoud’s Sendromu,

özefageal disfonksiyon, Sklerodaktili ve telanjiektazi),

-İdiopatik Raynaud’s Sendromu,

-İlaç nedenli lupus,

-ANA negatif lupus,

-Diffüz skleroderma vs. taraması ve otoimmun bozukluklar

tanısında kullanılır. Ayrıca otoimmün tiroidit, Romatoid artrit ve

atipik otoimmün bozukluklarda kullanılır.

Yöntem

Antinükleer Antikor (ANA)                                  IFA/IMAGE <7,5 IU/ml

ANA patern                                                      IFA

ds. DNA Otoantikoru                                         Farr RBA <5.0 IU/ml

n RNP/sm IgG otoantikoru                                 EIA <5.0 units

Sm (smith) IgG otoantikoru                               EIA <5.0 units

SS-A IgG otoantikoru                                        EIA <5.0 units

SS-B IgG otoantikoru                                         EIA <5.0 units

Scl-70 IgG otoantikoru                                       EIA <5.0 units

Ribozomal P protein otoantikoru                          EIA <5.0 units

Tiroid Peroksidaz otoantikoru                              ICMA <60 U/ml

C3 Komplemanı                                                  Türbidimetrik 82-235 mg/dl

C4 Komplemanı                                                  Türbidimetrik 16-70 mg/dl

Romatoid faktör                                                 Türbidimetrik <60 IU/ml

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar