Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)

Klinik kullanımı :

aPTT pıhtılaşmadaki intrensek yolağın ve ortak yolağın

değerlendirilmesinde kullanılır. Faktör I, II, V, VII, IX, XI, XII,

HMWK ve prekallikrein için tarama testidir. Konjenital ve kazanılmış

anormallikleri belirlemede kullanılır. aPTT, antikoagulan terapinin

(başlıca fraksiyone olmayan heparin) takibinde kullanılır. Ayrıca

Argatroban ve Hirudin tedavisinin takibinde kullanılır.

Referans değerler

25 -38 sn (istenilen antikoagülan tedavi aralığı normalin 1,5- 2,5 katıdır(yaklaşık 70 sn).)

Olası kritik değerler : aPTT : >70 sn

İnterfere edici faktörler

-Bazı ilaçlar değerleri azaltabilir. (antihistaminikler, askorbik asit,

klorpromazin, heparin ve salisilatlar)

Yükseldiği durumlar

-Konjenital veya akkiz pıhtılaşma faktörü eksiklikleri,

-Karaciğer sirozu,

-Vitamin K eksikliği,

-Lösemi,

-DİK,

-Heparin tatbiki,

-Hipofibrinojenemi,

-Von Willebrand hastalığı,

-Hemofili.

Azaldığı durumlar

-DİK’in erken evresi,

-Yaygın kanserler.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar