Parvovirüs B-19 Antikorları IgG ve IgM

Klinik kullanımı :

Parvovirüs B19 ; küçük tek sarmal DNA virüsü olup, parvoviridae

ailesine mensuptur. İnsan parvovirüs B19; eritema infeksiyozum (5.

hastalık) ile ilişkili olup, hemolitik anemili hastalarda aplastik

krizlerle karakterizedir. Parvovirüs enfeksiyonları çocuklarda

genellikle asemptomatik olarak seyreder. Hastalığın başlangıcından

7-14 gün sonra IgM pozitifleşir. En önemli komplikasyonlarından biri

ağır anemidir. Ayrıca hamilelerde hidrops fetalise de yol açabilir.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar