Prealbümin [PAB, Tiroksin Binding Prealbümin (TBPA), Tiretin, Transtiretin]

Klinik kullanımı :

Protein beslenme durumunu değerlendirmede kullanılır. Total

parenteral beslenmeyi değerlendirmede kullanılır.

Referans değerler

Yetişkin / yaş

15-36 mg/dL veya 150-360 mg/L (SI unit)

İdrar (24 saatlik): 0.017-0.047 mg/gün

BOS: Total BOS proteininin yaklaşık %2’si

Çocuk (mg/dL)

<5 günlük : 6-21

1-5 yaş :14-30

6-9 yaş :15-33

10-13 yaş :22-36

14-19 yaş :22-45

Olası kritik değerler

<10,7 mg/dL ciddi besinsel eksikliği gösterir.

İnterfere edici faktörler

-Aynı zamanda inflamasyon varsa test sonuçlarını yorumlamak

imkansızlaşır.

-Bazı ilaçlar prealbumin seviyelerini artırır (anabolik steroidler,

androjenler, prednisolon).

-Bazı ilaçlar prealbumin seviyelerini azaltır (amiadoron, östrojenler

ve oral kontraseptifler).

Yükseldiği durumlar

-Nefrotik sendromun bazı olguları,

-Hodgkin hastalığı,

-Kronik böbrek hastalığı,

-Gebelik,

-Oral kontraseptif, kortikosteroid, anabolik steroid kullanımına bağlı.

Azaldığı durumlar

-Malnutrisyon,

-Karaciğer hasarı,

-Yanıklar,

-Salisilat zehirlenmesi,

-İnflamasyon,

-Malignite,

-Kronik hastalıklar,

-Siroz,

-Protein kaybı olan durumlar.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar