Progesteron

Klinik kullanımı :

Corpus luteum veya luteal hücre işlevinin saptanmasında kullanılır.

Ovulasyonun oluşumu için bazal vücut ısısı ölçümlerini destekler.

Ovulasyon gününün gösterilmesini sağlar, infertil hastalarda corpus

luteumun fonksiyonel durumunu ve gebelik esnasında plasental

fonksiyonunu değerlendirir, ovaryum fonksiyon testidir. Progesteron

tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde

kullanılır.

Referans değerler

Erkek-Kadın :

<7 gün :0,2-14 ng/mL

<11 yaş :0,2-0,8 ng/mL

Erkek: >19 yaş :0,3-1,2 ng/mL

Kadın: > 19 yaş;

Luteal 0,9 – 21 ng/mL

Follikuler 0,1 – 1,13 ng/mL

Menopoz < 1 ng/mL

Gebelik;

1.Trimester 7,25-44 ng/mL

2.Trimester 19,50-82,5 ng/mL

3.Trimester 65-229 ng/mL

İnterfere edici faktörler

-Son zamanlarada kullanılan radioisotoplar sonuçları etkilerler,

-Hemoliz,

-Özellikle östrojen ve progesteron gibi ilaçlar etkilerler.

Yükseldiği durumlar

-Ovulasyon,

-Gebelik,

-Teka lutein kisti,

-Hiperadrenokortikolizm,

-Konjenital adrenal hiperplazi,

-Over korioepitelyomalar,

-Molar gebelik,

-Lipoid ovarian tümör.

Azaldığı durumlar

-Preeklampsi,

-Gebelik toksemisi,

-Abortus riski,

-Plasental yetersizlik,

-Fetal ölüm,

-Ovarian neoplazi,

-Amenore, ovaryum hipofonksiyonu,

-Primer veya sekonder hipogonadizm,

-Kısa luteal faz sendromları,

-Ovaryan hipofonksiyon.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar