Protein C Aktivitesi (Protein C Fonksiyonel)

Klinik kullanımı :

Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında

kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.

Hastanın hazırlanması

Kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda iki hafta heparin

tedavisinde ise iki gün önce tedavi kesilmelidir.

Referans değerler

< 6 ay % 15-40

> 6 ay % 70-140

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar