Protrombin Zamanı (PTZ)

Klinik kullanımı :

Protrombin zamanı, pıhtılaşma mekanizmasındaki ekstrensek sistem

ve genel yoldaki yeterliliği değerlendirmek için kullanılır. PT,

fibrinojenin, protrombinin, faktör V, VII ve X’un pıhtılaşma

kabiliyetini ölçer. Anormal protrombin zamanı konjenital veya

kazanılmış koagülasyon bozukluklarına bağlıdır. Yükselmiş PT

değerleri faktör VIII, X, V, II, fibrinojen bozukluklarında görülür.

Kazanılmış anormallikler, lupus antikoagulanı ve diğer spesifik faktör

inhibitörlerin varlığına bağlı olabilir.

Anormal değerler K vitamini eksikliğinde, dissemine intravasküler koagülasyonda (DIC) ve

karaciğer hastalıklarında görülebilir. Protrombin zamanı ; Warfarin

sodyum (Kumadin) tedavisinin takibinde kullanılır.

Referans değerler

10 – 14 sn

Olası kritik değerler;

20 saniye

Tam antikoagulant tedavi : > kontrol değerin 3 katı

Antikoagulasyon için uygun INR değerleri

*Derin ven trombozu profilaksisi

1.5-2.0

*Ortapedik Cerrahi

2.0-3.0

*Derin ven trombozu

2.0-3.0

*Atrial fibrilasyon daki hastalarda emboliden korunma

2.0-3.0

*Pulmoner embolism

3.0-4.0

*Prostetik kapak profilaksisi

2.5-3.5

Yükseldiği durumlar

-Siroz,

-Hepatit,

-Vitamin K eksikliği,

-Salisilat intoksikasyonu,

-Safra kanalı tıkanıklıkları,

-Kumarin alımı,

-DİK,

-Masif kan transfüzyonu,

-Herediter faktör eksikliği.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar