Rapamycin (Sirolimus)(Rapamune®)

Klinik kullanımı :

Otolog organ graftlarının tabii rejeksiyonunu baskılayan makrolid bir

antibiyotiktir. Diğer immünosüpresanlardan farklı olarak antijenik ve

sitokin (IL-2, IL-4, IL-15) stimülasyonuna cevap olarak görülen T

lenfosit aktivasyonunu inhibe eder. Rapamycin, yüksek dozda

uygulandığında hiperlipidemiye neden olur.

Referans değerler

3-20 ng/ml

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar