RAST Testi (Ig E Antikorları, Single-Allergen)

Klinik kullanımı :

Astma, allerjik rinitis, dermatitis, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik

hastalıkların tanısında kullanılır.

Referans değerler

Sınıf IgE,kμ/L

0 <0.35

1 0.36-0.70

2 0.71-3.50

3 3.51-17.50

4 17.6-50.00

5 50.10-100.00

6 >100.00

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar