Rektal Prolapsus Nedenleri?

-->

(Barsak Sarkması) Nedir? Rektal Prolapsus Tanısı ve Tedavisi ?

 

Rektal prolapsus, kalın bağırsağın son kısmının makattan (anüsten) dışarı çıkması, çok eski zamanlardan beri bilinen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kalın bağırsağın son kısım duvarının bir kısmı veya tamamı anüsten dışarı çıkar.

 

Yaş ve Cinsiyet: Genellikle erişkin yaş grubunu etkilemekle birlikte her yaş grubunda görülen bu hastalık en sık 60 yaşın üzerinde görülür. Kadınlarda erkeklere oranla daha sıktır.
:

Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber rektal prolapsusun gelişmesinde değişik faktörler rol oynayabilir. Bağırsak çoğunlukla dışkılama sırasındaki ıkınma ile dışarı çıkar. Çoğunlukla kısmen olur ve kabızlığın giderilmesi ve dışkı hacminin arttırılması (lifli yiyeceklerle beslenme) ile önlenebilir.


Dışkılama için sürekli ıkınma, karın içi basıncın artması sonucu fıtıklaşma benzeri bir süreç ortaya çıkar. Ailesel nedenler, kalın bağırsağın alt kısımının uzun olması, sfinkter kaslarının zayıflığı, karın yaralanmaları, anatomik bazı bozukluklar ve bazı nörolojik hastalıklar (omurilik yaralanması veya hastalıkları) rektal prolapsusa neden olabilir. Hemoroid (basur) hastalığı varlığında sadece bağırsak yüzeyini içeren bir dışa çıkış söz konusu olabilir. Bu durum rektal prolapsustan farklıdır.


Tanı:

Genellikle tam olan prolapsuslarda tanı hastanın ıkınması istendiğinde yapılacak muayene ile kolaylıkla konur. Ancak gizli veya iç kısma olan prolapsuslarda bazı özel röntgen filmleri ile tanı konur. Tam prolapsuslarda kalın bağırsağın anüs dışından çıkan kısmı 12 cm’ye kadar olabilir.

 

Tedavi:

Çocuklarda kalçaların birbirine yaklaştırılması ve dışkılama sırasında ıkınmanın önlenmesi yardımcı olabilir. Ancak erişkinlerde olan prolapsusularda ameliyatla düzeltme yapılır. Cerrahi olarak faklı yöntemler kullanılmaktadır. Erişkinlerde de kabızlığın önlenmesi ve dışkı hacmini arttıracak diyet ile beslenme prolapsusun başlamasını engellemede yardımcı olur ancak tek başına tedavi etmez.

 

Bir önceki sağlık makalemiz Reaktif Artrit Belirtileri sizler için ayrıca HLA B27, Reaktif artrit ve Reaktif artrit belirtileri hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:cocuklarda rektum,makat sarkması,rektal prolapsus nedir