Renin Aktivitesi (Plazma)(PRA)

Klinik kullanımı :

Hipertansiyonun farklı tanılarında kullanılır. Conn sendromlu

(hiperaldosteronizm) hastaların %90’nda renin baskılanmıştır.

Hipokalemi, hiperkalsiüri, düşük renin ve yüksek aldosteron seviyesi

olan hipertansif hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Renin

ölçümünün en kabul edilmiş kullanım yeri unilateral renal

hastalıklardır. DM ve hipertansiyon hastalarının bir kısmı düşük renin

ve düşük aldosteron seviyelerine sahiptir. Hipokaleminin

sebeplerinden biri olan Bartter sendromunda artmış renin ve

aldosteron seviyeleri görülür.

Referans değerler

Yetişkin/yaşlı ;

Ayakta (Na kısıtlı diyet)

Ayakta (Normal Na diyet)

20- 39 yaş

2,9 – 24,0 ng/mL/saat

0,1 – 4,3 ng/mL/saat

> 40 yaş

2,9 – 10,8 ng/mL/saat

0,1 – 3,0 ng/mL/saat

Çocuk (ng/mL/saat);

0-3 yaş : < 16,6 9-12 yaş : <5,9

3-6 yaş : < 6,7 12-15 yaş : < 4,2

6-9 yaş : < 4,4 15-18 yaş : <4,3

İnterfere edici faktörler

-Gebelik, tuz alımı ve Licorice alımından etkilenir.

-Düşük tuz diyeti ve ayakta durmak değerleri yükseltir.

-Postür etkiler; dik durmak artırırken, yatar pozisyon azaltır.

-Değerler sabah saatlerinde yüksektir. Renin üretiminde diürnal

varyasyon vardır.

-Bazı ilaçlar renin aktivitesini artırır (antihipertansifler, ACE

inhibitörleri, diüretikler, östrojenler, oral kontraseptifler ve

vazodilatatörler).

-Bazı ilaçlar renin aktivitesini azaltır (Beta-blokerler, klonidin,

potasyum, Licorice, rezerpin).

Yükseldiği durumlar

-Esansiyel hipertansiyon,

-Malign hipertansiyon,

-Renovasküler hipertansiyon,

-Kronik böbrek yetmezliği,

-Tuz kaybettirici gastrointestinal hastalıklar (kusma, ishal),

-Addison hastalığı,

-Renin salgılayan tümörler,

-Bartter sendromu,

-Siroz,

-Hiperkalemi,

-Kanama,

-Renal parankimal hastalıklar,

-Elektrolit kaybı,

-Gebelik, OKS kullanımı,

-Konjestif kalp yetmezliği,

-Feokromasitoma,

-Hepatit,

-Diüretikler

-Ayakta durmak,

-Az tuzlu diyet.

Azaldığı durumlar

-Primer aldosteronizm,

-Steroid tedavisi,

-Konjenital adrenal hiperplazi,

-Psödohiperaldosteronizm,

-Hiperkalemi,

-Yüksek tuzlu diyet.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar