Retikülosit Sayısı

Klinik kullanımı :

Retikülosit sayısı, konjenital veya akkiz hemolitik anemide artar.

Normal yenidoğanlarda ve kronik kan kaybı olan hastalarda da

yüksek olabilir.

Referans değerler

Yetişkin/yaşlı/çocuk: % 0.5-2

Çocuk: %0.5-3.1

Yeni doğan: %2.5-6.5

Retikülosit indeksi: 1.0

İnterfere edici faktörler

-Gebelik artmış retikülosit sayısına neden olur.

-Otomatik kan sayım cihazları yanlışlıkla Howell-Jolly body içeren

eritrositleri, retikülosit gibi görür ve yanlış olarak fazla sayabilir.

Yükseldiği durumlar

-Hemolitik anemi,

-Sickle cell anemi,

-Kanama (3-4 gün sonra),

-Post splenektomi,

-Eritroblastozis fetalis,

-Gebelik,

-Lösemi,

-Nutrisyonel anemilerin iyileşme dönemi,

-Anemi tedavisi sırasında.

Azaldığı durumlar

-Pernisiyöz anemi,

-Folik asit eksikliği,

-Adrenokortikal hipofonksiyon,

-Aplastik anemi,

-Radyasyon tedavisi,

-Kemik iliği yetmezliği,

-Anterior hipofiz hipofonsiyonu,

-Kronik enfeksiyon,

-Siroz,

-Malignansi,

-Renal hastalıklar,

-Demir eksikliği anemisi,

-Megaloblastik anemi,

-Kronik hastalık anemisi,

-Sideroblastik anemi.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar