Ribonükleoprotein Antikorları (RNP Antikorları)

Klinik Kullanımı :

Sistemik Romatizma hastalıklarında (Konnekif doku hastalıkları)

ENA’ya karşı antikorlar bulunur. Bu antikor sistemleri; Nükleer

ribonükleer protein (RNP); Smith (Sm); Sjogren sendromu A (SSA

[Ro], ve Sjogren sendromu B SSB [La] dır. SLE vakalarının % 50

kadarında ve başta mikst bağ dokusu hastalığı (MCTD) olmak üzere

diğer bağ dokusu hastalıklarında bulunur. MCTD’de ds DNA veya

Sm antikorlarının bulunmamasına rağmen RNP antikorlarının

yüksekliği ile karekteristiktir. IFA tekniği ile yapılan antinükleer

antikor çalışmalarında benekli tipte boyanma modeline neden olur.

Referans değerler

<20 unit (negatif)

20-25 unit (sınırda)

26 unit (pozitif)

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar