Romatoid Faktör (RF)

Klinik kullanımı :

Romatoid Artrit (RA); birçok eklemi özellikle metakarpal ve

phalengeal eklemleri etkileyen inflamatuar bir hastalıktır. Bu

hastalıkta synovial membranlarda lenfositler tarafından anormal

immunoglobulin G (Ig G) antikorları oluşturulur. Bu Ig M ve Ig G

antikorları anormal synovial antijenik Ig G ile reaksiyona girerek

immun kompleksleri oluştururlar. Bu immun kompleksler

kompleman sistemini aktive ederek eklemi hasara uğratırlar. Reaktif

IgM (=RF): Testinde Ig M antikorlarının saptanmasına yöneliktir.

IgG’ye karşı kanda dolaşan antikorlardır.

Referans değerler

< 20 IU/mL

İnterfere edici faktörler

-Yaşlı hastalar hatalı pozitif sonuç verebilirler.

Yükseldiği durumlar

-Romatoid artrit,

-Miks bağ dokusu hastalıkları(SLE),

-Kronik viral enfeksiyon,

-Subakut bakteriyel endokardit,

-Tuberküloz,

-Kronik hepatit,

-Dermatomyozit,

-Skleroderma,

-İnfeksiyöz mononükleozis,

-Lösemi,

-Siroz,

-Sifiliz,

-Böbrek hastalıkları,

-Sjögren hastalığı.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar