Rubella Antikorları (Ig M)

Klinik kullanımı :

Hipotalamik Rubella veya Alman kızamığı (3 günlük kızamık) 3 gün

süren maküler raşla karakterize bir hastalıktır. Son zamanlarda

geçirilmiş veya konjenital kızamığın saptanmasında kullanılır. Tüm

yaş gruplarında akut enfeksiyonun saptanmasında Ig M sınıf

antikorların ölçümü tavsiye edilir. 2. Trimestr’dan sonraki maternal

enfeksiyon hasara neden olmaz. Hamileliğin birinci trimestrinde

geçirilen enfeksiyonlar fetal ölüme neden olur. Ig seviyesine

bakılarak aşılama yapılabilir.

Referans değerler

Negatif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar