Safra Asitleri

Klinik Kullanımı :

Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirens

bozukluğunun bir göstergesidir.

Örnek tüpü – kabı

Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı), 10-14 saatlik sabah açlığı veya

yemekten sonraki 2.saatte kan alınmalıdır.

Referans değerler

Açlık : 0-10 μmol/L

Tokluk : 0-15 μmol/L

Yükseldiği durumlar

-Hepatobiliyer bozukluğu olan bireylerde postprandiyal safra asit

konsantrasyonunda belirgin azalma olur.

Toklukta yüksek olan durumlar :

– Viral hepatitler

– Portal ven trombozu

– Alkolik karaciğer hastalığı

– Budd-Chiari sendromu

– Siroz

– Kolanjit

– Hepatit

– Wilson hastalığı

– Kolestaz

– Hemakromatozis

– Primer hepatoma

– İlaçların neden olduğu karaciğer hasarı

– Kistik fibrozis

– Neonatal hepatit sendromu

– Biliyer atrezi

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar