Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG;Testesteron-Estradiol Binding Globulin)

Klinik kullanımı :

SHBG, karaciğerde sentezlenen bir glikoproteindir. Dolanımda

androjen ve östrojenleri taşır. SHBG aynı zamanda tiroid

hormonlarına doku cevabının bir indeksi gibi görev yapar. SHBG

seviyesi östrojenler ve tiroid hormonlarının pozitif kontrolü altındadır

ve androjenler tarafından baskılanır. Testesteron ve androjenler gibi

gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır.

Referans değerler

Erkek : 13-71 nmol/L

Kadın : 18-114 nmol/L

Yükseldiği durumlar

-Hipertiroidizm,

-Testiküler feminizasyon,

-Siroz,

-Erkek hipogonadizmi,

-Gebelik,

-Oral kontraseptif kullanan kadın,

-Prepubertal çocuk.

Azaldığı durumlar

-Hirşutizm,

-Virilizasyon,

-Obez postmenapozal kadın,

-Diffüz saç kaybı olan kadında.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar