Selenyum

Klinik kullanımı :

Selenyum esansiyel bir elementtir. Organik hidroperoksitlerin

yıkımını katalizleyen glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesi için

gerekli bir kofaktördür. Eksikliğinde serbest radikal birikimi olur.

Kalp kası selenyum eksikliğinde çok etkilenir. Selenyum normal

suplementasyonu serum konsantrasyonunu 90 ng/ml’ye yükseltir,

günlük alım (4 ppm) yükselirse toksik etkisi görülür. Selenyumun

kanseri baskıladığına dair kanıt yoktur.

Örnek toplama özellikleri

Örneğin alınacağı bölge çok iyi temizlenmelidir.

Referans değerler

95-160 ng/ml (0.15 ppm)

Yükseldiği durumlar

-Retiküloendotelyal sistem tümörlerinde,

-Endüstiriyel toksisite.

Azaldığı durumlar

-GİS kanserleri,

-Gebelik,

-Malnütrisyon,

-Hepatitler,

-Siroz,

-Total parenteral nutrisyon.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar