Semende Fruktoz Tayini

Klinik Kullanımı :

Fruktoz, erkek üreme sisteminde, seminal veziküllerde üretilerek,

ejekulasyon sırasında semen içine salınır. Sperm motilitesinin

sağlanmasında, enerli kaynağı olarak rolü vardır. Sperm içermeyen

ve fruktoz negatif ejekülat, seminal veziküllerin bulunmadığını

seminal vezilküllere açılan vas deferansın bulunmadığını veya

seminal veziküllerde tıkanıklık bulunduğunu düşündürür.

Azospermi vakalarında ve ejekulat miktarı düşük olan kişilerde,

seminal veziküllerle ilgili bir sorun olup olmadığının değerlendirilmesi

amacıyla kullanılır.

Referans değerler

Pozitif

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar