Serbest T4 (Serbest Tiroksin, FT4)

-->

Klinik kullanımı :

TSH değişimlerini, hiper ve hipotiroidizmi değerlendirmek amacıyla

2. sırada istenen testtir. FT4, protein bağlanma durumundan

bağımsız olarak tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde

kullanılır. T4 veT3 kanda serbest ve protein bağlı hormonlar olarak

eşit miktarda dolaşırlar. Konsantrasyondaki veya TBG afinitesindeki

değişim veya diğer transport proteinleri serumdaki total hormon

konsantrasyonlarını büyük oranda etkilerler. Serbest hormon bu

bağlayıcı proteinlerin değişkenliklerinden etkilenmez, bağımsızdır ve

hemen hemen sabit kalır. Total T4’ün yaklaşık %0,02-0,04’ü

FT4’tür.

Referans değerler

0,8 – 1,9 ng/dL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x12,9=nmol/L

İnterfere edici faktörler

-Yenidoğanlar, bebekler ve yetişkinlerden daha yüksek değerlere

sahiptir.

-Radyoizotoplar sonucu değiştirir (RIA yöntemini etkiler).

-Bazı ilaçlar arttırır: Heparin, aspirin, danazol, propranolol.

-Bazı ilaçlar azaltır: Furosemid, fenitoin, metadon, rifampisin.

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-Akut Tiroiditis,

-Artifisiyal Hipertiroidizm,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-İlerlemiş .

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*