Seruloplazmin

Klinik kullanımı :

Seruloplazmin, Cu+2 iyonlarını %95 oranında dolaşımda taşır.

Seruloplazmin ayrıca ferrooksidaz olarak görev yapar ve Fe+2 yi Fe+3

e çevirmede rol alır. Wilson hastalığı klinik tanısını desteklemede

kullanılır. Siroz, karaciğer hastalıkları, etyolojisi bilinmeyen santral

sinir sistemi hastalıkları ve lentiküler nükleus lezyonuna bağlı

nörolojik semptomların değerlendirilmesinde kullanılır.

Referans değerler

25 – 63 mg/dL

İnterfere edici faktörler

-Seruloplazmin enfeksiyonlardan etkilenir,

-Gebelik ve doğum kontrol hapları seruloplazmin değerini arttırır,

-Wilson hastalarında seruloplazmin daima olarak düşük değildir.

Yükseldiği durumlar

-Gebelik,

-Östrojen,

-Oral kontraseptif kullanımı,

-İnflamasyon,

-Doku nekrozu,

-Osteosarkomlar,

-Bilier siroz,

-Travmalar.

Azaldığı durumlar

-Wilson hastalığı,

-Menkes Kinky Hair sendromu,

-Gastroenteropatiler.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar