CMV Enfeksiyonu Nedir?

-->

Yeni Doğanda

() çoğunlukla çocukluk ça­ğında görülen, tükürük gibi  vücut sıvıları yo­luyla bulaşan ve genellikle hafif belirtilerle seyreden bir enfeksiyona yol açar. Geliş­mekte olan ülkelerde beş yaş altı çocukların %90’ı bağışıklık kazanmıştır. Her 1000 bebekten 5-10’u doğuştan enfeksiyo­nu geçirmekte, bu bebeklerden sadece enfeksiyon belirti vermektedir. Annede meydana gelen primer (birincil) enfeksiyon­larda ya da reaktivasyonda (yeniden aktiflenme) bebekte doğuş­tan CMV görülebilir ancak primer enfeksi­yon geçiren annelerin bebeklerinde hasta­lık daha ağır seyreder.

Hamileliğin erken dönemlerinde (birinci trimester) enfekte olan bebeklerde sa­katlık riski daha fazladır. Bağışıklık kazan­mamış kadınların %1’i hamileliklerinin her­hangi bir döneminde primer CMV enfeksi­yonu geçirmekte ve bunların yarısında fetüste  enfeksiyon görülmektedir. Daha önce enfeksiyon geçirmiş kadınlarda ise hamilelikleri döneminde reaktivasyon ol­duğunda fetüslerin %5’inde enfeksiyon gö­rülmektedir.

Doğum esnasında doğum ka­nalında sekresyonlar (salgılar) yoluyla, daha sonra süt ve kan yoluyla da bebeğe bulaş olabilir. Ama bu hastalarda klinik bulguları daha ha­fif seyreder. Kan trasnfüzyonu için CMV negatif kan kullanılması ya da lökösit filtre­si kullanılması transfüzyona bağlı riski azal­tır.

Etkilenen bebeklerde;

 • gelişme geriliği,
 • trombositopeni,
 • kansızlık,
 • lökopetli,
 • lenfositoz,
 • hepatosplenomegali (karaciğer – dalak büyümesi) ,
 • lenfadenopati,
 • nöbet,
 • emme güçlüğü,
 • koriyoretinit,
 • intrakranial ve periventriküler kalsifîkasyonlar,
 • sağırlık,
 • kolit,
 • görülebilir.

Öykü ve klinik  bulgular  ile   şüphelenilen hastalarda kordon kanından ya da bebekten alınan se­ramda IgM tespiti, IgG düzeylerinde artış,  idrarda virüs kültürü, tükrük – idrar – dokuda tanı koymada yardımcı olur. An­cak bu testlerin doğumdan sonraki ilk 2 hafta içinde yapılması gerekir çünkü daha sonraki dönemlerde bulunacak pozitif so­nuçlar perinatal (doğum öncesi) postnatal (doğum sonrası) kazanılmış CMV en-feksiyonlarına bağlı olabilir. Ağır vakalarda gansiklovir ve foskarnet tedavileri veril­mekle birlikte kesin etkisi gösterilmiş bir tedavi olmadığı için hastalığın önlenmesi önemlidir.

Hastanede yenidoğanlara kan ve kan ürünleri verilirken lökosit filtreleri­nin kullanılması ve bu bebeklerin izleminde el yıkama, eldiven kullanma gibi genel hijyen kurallarına uyulması gereklidir.

Bir önceki sağlık makalemiz Çölyak Hastalığı (Çocuk) sizler için ayrıca anti endomisyum, anti gliadin ve anti retikülin hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:cmv virüsünün zararları,karacigerde cmv enfeksiyonu nedir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*