Sodyum (Na) (Serum)

-->

Klinik kullanımı :

Ekstrasellüler sıvının en büyük katyonudur. Plazma sıvısının her

litresindeki inorganik katyonunun 154 mmol’ünün %90’ını oluşturur.

Bu yüzden plazma osmolalitesinin yarısından sorumludur.

Ekstrasellüler sıvının su dağılımının düzenlenmesinde en büyük rolü

oynar.

Referans değerler

Yetişkin / yaşlı : 136 – 145 mEq/L (mmol/L)

Çocuk : 136 – 145 mEq/L (mmol/L)

İnfant : 134 – 150 mEq/L (mmol/L)

Yenidoğan : 134 – 144 mEq/L (mmol/L)

Olası kritik değerler; <120 veya >160 mEq/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1 = mEq/L

İnterfere edici faktörler

-Yakın zamandaki travma, cerrahi veya şok artan seviyelere neden

olur,

-Bazı ilaçlar arttırır: Anabolik steroidler, antibiyotikler, klonidin,

kortikosteroidler, antitussifler, laksatifler, metildopa, karbenisilin,

östrojenler ve oral kontraseptifler

-Bazı ilaçlar azaltırlar: Karbamazepin, diüretikler, sodyum içermeyen

IV sıvılar, sülfanilüre, triamteren, ACE inhibitörleri, haloperidol,

heparin, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID), trisiklik

antidepresanlar ve vazopressin.

Yükseldiği durumlar

1. İzovolemik hipernatremi

a. (DI) (nörojenik ve nefrojenik),

b. Cilt kaybı ().

2. Hipervolemik hipernatremi

a. İatrojenik (hipernatremik solüsyonların uygulanması),

b.Aşırı (Conn’s sendromu, Cushing’s

sendromu),

c. Tuz alımı.

3. (su ve Na+ kaybı (H2O kayıp>

Na+)

a. Böbrek kaybı (, ),

b. GI, solunumsal, cilt kayıpları,

c. Adrenal kayıplar.

Azaldığı durumlar

1.

;

a. (ADH nın uygunsuz salınımı sendromu),

b. Su intoksikasyonu,

c. ,

d. Reset osmostat (kronik aktif TB, ),

e. Glukokortikoid eksikliği (),

f. Hipotiroidism,

g. Thiazid diüretikleri,

Hipovolemik hiponatremi;

a. Böbrek kayıpları,

b. Ekstrarenal kayıplar (GI; kusma, diyare),

c. .

;

a. ,

b. ,

c. ,

d. ,

2. İzotonik Hiponatremi=Normal serum osmolalite

a. Psödohiponatremi (artmış serum lipid ve proteinleri),

b. İzotonik infüzyon (glukoz, mannitol).

3. =Artmış serum osmolalite

a.: kan şekerindeki normalin üzerindeki her 100 mg/dl’lik artış plazma Na konsantrasyonunu 1.6 m Eq/L düşürür.

b. Hipertonik infüzyonlar (glukoz, mannitol).

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*