Etiket Arşivi: Akromegali

Akromegali (Dev Hastalığı)

Akromegali

Akromegali (Dev Hastalığı) : Büyüme hormon fazlalığının neden olduğu bir hastalıktır. Yavaş ilerleyen bu hastalık erişkinlerde ellerde, ayaklarda büyümeye ve yüzde kabalaşmaya neden olur. Çocuklarda ergenlik çağından önce geliştiğinde ise devlik oluşturur. Nadir bir hastalık olan akromegali milyonda 30-40 kişide tespit edilmektedir. Genellikle kadın ve erkekler eşit oranda etkilenir ve en sık olarak 40-50 yaşlarında görülür. Hastalık çok yavaş ilerlediği ...

Devamını Oku »

Pridinolin Kollajen Crosslinks (Pridinolin, Deoksipridinolin, Pyrilinks)

Klinik kullanımı : Kemik oluşumu sırasında tip I kollajenin olgunlaşması sırasında oluşur. Kemik lizisi esnasında Pridinolin Kollajen Crosslinks dolaşıma salınır. Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Kemik rezorbsiyonu için spesifik göstergelerdir. Özellikle hastalığın aktivitesinin belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir. Pridinolin kemik ve kartilajda, deoksi pridinolin kemik ve dentin dokuda bulunur. Referans değerler Pridinolin Erkek > 20 yaş 18-40 nM/mM kreatinin Kadın 20-50 ...

Devamını Oku »

Osteokalsin (Kemik G1a Proteini, BGP)

Klinik kullanımı : Kemiğin non kollajen proteinidir. Osteoblastlar tarafından yapılır. K vitamini bağımlı proteindir. Azalmış K vitamini alımı, azalmış BGP seviyeleri ile ilişkilidir. Bu durum K vitamini eksikliği bağımlı osteoporozisi açıklar. Osteokalsin başlıca kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Osteokalsin konsantrasyonları çocuk ve infantlarda yetişkinlerden ...

Devamını Oku »

N-Telopeptid (NTx)

Klinik kullanımı : NTx, kemik matriksinin %90’ını oluşturan tip I kollajeninin yapısında bulunan bir proteindir. Bu proteinlerin N terminalleri kemik ile çapraz bağlanır, kemik ile güç oluşturur. Kemik lizisinde NTx kana salınmaya ve idrara çıkmaya başlar. Bu nedenle, kemik yıkımını gösteren markırlardandır. Osteoporoz tanısı ve tedavi takibinde kullanılır.Tedavi takibi için özellikle tedavi öncesinde bazal NTx düzeyine bakılması önemlidir. Referans değerler ...

Devamını Oku »

Kreatinin (Serum)

Klinik kullanımı : Kreatininin, vücut sıvılarına salınımı dar sınırlar içinde ve sabit bir oranda olduğundan, glomerül filtrasyon oranı ve böbrek fonksiyonu için iyi bir indikatördür. Her gün yaklaşık kas kreatininin %1-2’si kreatinine dönüşür. Kreatinin günlük atılımı et diyetine bağlı olarak %10-30 oranında artabilir. Yaşlılarda kreatininin idrara atılımının azalmasından dolayı kreatinin miktarında hafif artışlar görülür. Referans değerler Erkek: 0.6-1.2 mg/dL Adolesan: ...

Devamını Oku »