Etiket Arşivi: El cerrahisi

Replantasyon Cerrahisi

REPLANTASYON

Replantasyon (reimplantasyon) Nedir?   Replantasyon, ya da diğer bir deyişle reimplantasyon, amputasyona uğramış (kopmuş) uzuvların, ya da bu uzuvların belli parçalarının, cerrahi yöntemlerle vücuda tekrar iade edilerek, hem canlılıklarının hem de işlevlerinin yeniden kazandırılması için yapılan cerrahi işlemin adıdır. Bundan farklı olarak, tamamen kopmamış, hatta çok ince bir deri parçası ile bile gövdeye bağlı kalmış olabilen bir uzuvda, damarsal yapıların ...

Devamını Oku »

El Tümörleri Nelerdir?

El Tümörleri

El Tümörleri Nelerdir? Elde kitle oluşturan oluşum­lardır. Çoğunluğu malign (kötü huylu) de­ğildir. Tanı genellikle, hastadan dikkatli bir hikaye alınarak ve el muayenesi ile konula­bilir. En sık görülen tümörler ganglionlar (eklem arasından çıkan kistler), dev hücre­li tümörler, fibromalar (bir tür bağ dokusu tümörü) ve tümör etkisi yaratan damarsal yapı (hemanjiom) bozukluklarıdır. Bunların yanında da­ha nadir olarak sinir kökenli tümörler (nörom, nöroma), ...

Devamını Oku »

Dupuytren Kontraktürü Tedavisi

Dupuytren Kontraktürü

Dupuytren Kontraktürü Nedir? Avuç içinin cilt ve cilt altındaki dokusunun hastalığı Du­puytren kontraktürü olarak adlandırılır. Ka­lın, nedbe benzeri doku avuç içinde cildin altında oluşur ve parmaklara ilerleyip, par­mağı avuç içine doğru çekip hareketini kı­sıtlayabilir. Bu hastalık çoğunluk­la orta yaşta gelişir ve bilinen bir nedeni ol­mamakla beraber ailesel geçişi olabilir. Cerrah kalınlaşmış dokunun bantlarını ve tendonları ayırıp parmağa daha iyi bir ...

Devamını Oku »

Romatoid Artrit (El)

Romatoid Artrit (El)

Elde Romatoid Artrit: Romatoid artrit; eklemle­rin iltihabı, ellerin ve vücudun diğer bö­lümlerinin görüntüsünü ve fonksiyonunu etkileyebilen ve sakat bırakıcı bir hastalık­tır. Sıklıkla parmak eklemlerini deforme eder ve hareketi engelleyecek şekilde par­makları bükülü bir pozisyonda durmaya zorlar. Romatoid artritin neden olduğu sakatlıklar genellikle cerrahi kulla­nılmadan tedavi edilebilir, örneğin; özel ci­hazların kullanıldığı veya elin zayıflamış bölgelerini güçlendirecek fizik tedavi yön­temleri uygulanır. Ama ...

Devamını Oku »

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu (KTS,CTS): Karpal tünel, bi­lekte, kirişlerin ve elin ana sinirlerinden bi­rinin geçtiği bir tüneldir. Tünelin içindeki basınç; çeşitli hastalıklardan [romatoid artrit, tümör kitleleri, amiloid birikimi (he­modiyalize giren böbrek yetmezliği hasta­larında), tüberküloz, vb.], yaralanmalar­dan, gebelik sırasında sıvı toplanmasından, aşırı kullanmaktan veya tekrarlayıcı hare­ketlerden sonra artabilir. Tünelin içindeki sinirin üzerindeki bu basınç artması sıklık­la uyuşukluğun, ağrının ve bozulmuş el fonksiyonunun ...

Devamını Oku »