Etiket Arşivi: el yaraları

El Tümörleri Nelerdir?

El Tümörleri

El Tümörleri Nelerdir? Elde kitle oluşturan oluşum­lardır. Çoğunluğu malign (kötü huylu) de­ğildir. Tanı genellikle, hastadan dikkatli bir hikaye alınarak ve el muayenesi ile konula­bilir. En sık görülen tümörler ganglionlar (eklem arasından çıkan kistler), dev hücre­li tümörler, fibromalar (bir tür bağ dokusu tümörü) ve tümör etkisi yaratan damarsal yapı (hemanjiom) bozukluklarıdır. Bunların yanında da­ha nadir olarak sinir kökenli tümörler (nörom, nöroma), ...

Devamını Oku »

Dupuytren Kontraktürü Tedavisi

Dupuytren Kontraktürü

Dupuytren Kontraktürü Nedir? Avuç içinin cilt ve cilt altındaki dokusunun hastalığı Du­puytren kontraktürü olarak adlandırılır. Ka­lın, nedbe benzeri doku avuç içinde cildin altında oluşur ve parmaklara ilerleyip, par­mağı avuç içine doğru çekip hareketini kı­sıtlayabilir. Bu hastalık çoğunluk­la orta yaşta gelişir ve bilinen bir nedeni ol­mamakla beraber ailesel geçişi olabilir. Cerrah kalınlaşmış dokunun bantlarını ve tendonları ayırıp parmağa daha iyi bir ...

Devamını Oku »

Romatoid Artrit (El)

Romatoid Artrit (El)

Elde Romatoid Artrit: Romatoid artrit; eklemle­rin iltihabı, ellerin ve vücudun diğer bö­lümlerinin görüntüsünü ve fonksiyonunu etkileyebilen ve sakat bırakıcı bir hastalık­tır. Sıklıkla parmak eklemlerini deforme eder ve hareketi engelleyecek şekilde par­makları bükülü bir pozisyonda durmaya zorlar. Romatoid artritin neden olduğu sakatlıklar genellikle cerrahi kulla­nılmadan tedavi edilebilir, örneğin; özel ci­hazların kullanıldığı veya elin zayıflamış bölgelerini güçlendirecek fizik tedavi yön­temleri uygulanır. Ama ...

Devamını Oku »

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu (KTS,CTS): Karpal tünel, bi­lekte, kirişlerin ve elin ana sinirlerinden bi­rinin geçtiği bir tüneldir. Tünelin içindeki basınç; çeşitli hastalıklardan [romatoid artrit, tümör kitleleri, amiloid birikimi (he­modiyalize giren böbrek yetmezliği hasta­larında), tüberküloz, vb.], yaralanmalar­dan, gebelik sırasında sıvı toplanmasından, aşırı kullanmaktan veya tekrarlayıcı hare­ketlerden sonra artabilir. Tünelin içindeki sinirin üzerindeki bu basınç artması sıklık­la uyuşukluğun, ağrının ve bozulmuş el fonksiyonunun ...

Devamını Oku »

El Enfeksiyonları

El Enfeksiyonları

Erken Enfeksiyonlar: İlk 24-72 saatte klinik belirti veren enfeksiyonlar genellikle kirli yaralarla birliktedirler ki bunlar ezilme ve­ya kan dolaşımı bozulmuş dokularda genel­likle birden çok değişik bakterinin ortamda bulunmasıyla oluşurlar. Geç Enfeksiyonlar: Erken enfeksiyonların ortamın uygunluğu nedeniyle bakteri üre­mesi sonucu oluşmalarına karşın, 7.-10. günlerde gelişen enfeksiyonlar genellikle yaranın bakteriler tarafından istila edilmesi­ne karşı yetersiz kalan lokal veya sistemik dirence bağlıdır. Beslenme ...

Devamını Oku »