Etiket Arşivi: Enfeksiyonlar

Psödokolinesteraz (Serum)

Klinik kullanımı : İki tip kolinesteraz vardır. 1.Asetil kolinesteraz (Gerçek kolinesteraz); 2.Pseudo kolinesteraz. Gerçek kolinesteraz eritrositlerde ve sinir dokusunda bulunur, serumda bulunmaz, pseudokolinesteraz serumda bulunur. Suksinil kolin (anestezi esnasında kas gevşetici olarak kullanılır.), pseudokolinesteraz tarafından inaktive edilir. Eğer eksiklik olursa suksinilkolinin etkisi uzar. Sonuçta uzamış kas paralizisi ve apne görülür. 2. test (Dibukain inhibisyonu olur.) genellikle yapılır. Dibukain lokal anestezik ...

Devamını Oku »

Protein Elektroforezi (Serum)

Klinik kullanımı : Serum proteinlerini, beslenme durumunu, gelişmiş karaciğer hastalıklarını (kronik aktif hepatit dahil) değerlendirir. Myeloma, Waldenström makroglobulinemisini, kollajen doku hastalıkları ve monoklonal gammopatileri değerlendirmede kullanılır. İnflamatuar durumları, artritleri, amiloidozisi, lenfomayı, lösemiyi, anemiyi değerlendirmede kullanılır. Referans değerler % g             /dL Albumin :            % 52 – 65    3,6-5,2 Alfa-1 Globulin :    % 2,5 – 5   0,15-0,40 Alfa-2 ...

Devamını Oku »

Kreatin (İdrar)

Örnek toplama özelliği Hemen dondurucuya konmalıdır. Koruyucu madde eklenmemelidir. Referans değerler Erkek Kadın 24 saatlik idrar <40 mg/gün <80 mg/gün Yükseldiği durumlar -Gebelik, -Çocukluk çağı, -Uzun süren açlık, -Myopatiler, -Hipertroidizm, -Enfeksiyonlar, -SLE, -Akromegali, -DM (şeker hastalığı) , -Cushing sendromu, -Addison hastalığı, -Lösemi, -Yanıklar. Azaldığı durumlar -Hipotiroidizm.

Devamını Oku »

Glukoz (Açlık Kan Şekeri, AKŞ)

Klinik kullanımı : Kan glukoz konsantrasyonu bir çok biyokimyasal reaksiyon ve hormonlar tarafından düzenlenir. Normalde insülin ve diğer hormonlar glukozu dar sınırlar içinde tutar. Açlık glukoz, 2 saatlik postprandial glukoz ve glukoz tolerans testleri diabetes mellitus tanısında kullanılır. Tiroksin glukoz homeostazisinde yer almamasına rağmen glukojenolizi uyarır ve barsaktan glukoz absorbsiyon oranını arttırır. Bu faktörler glukoz intoleransını arttırır. Fakat hastada genelde ...

Devamını Oku »