Etiket Arşivi: Feokromasitoma

Feokromasitoma Hastalığı Tedavisi

FEOKROMASİTOMA

Feokromasitoma Hastalığı Nedir, Belirtileri, Tahlili ve Tedavisi :   Katekolamin adı verilen bazı maddelerin aşın salınmasıyla karakterize olan ve esas olarak böbrek üstü bezi, daha az sıklıkla da sempatik sinir düğümlerinden köken alan tümörlerin oluşturduğu bir hastalıktır. Hastaların çoğunda kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon) temel sorundur. Tüm hipertansif olguların 1000 de birinde altta yatan sebep feokromositomadır. Ender görülmesine rağmen, hipertansiyonun tamamen ...

Devamını Oku »

Renin Aktivitesi (Plazma)(PRA)

Klinik kullanımı : Hipertansiyonun farklı tanılarında kullanılır. Conn sendromlu (hiperaldosteronizm) hastaların %90’nda renin baskılanmıştır. Hipokalemi, hiperkalsiüri, düşük renin ve yüksek aldosteron seviyesi olan hipertansif hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Renin ölçümünün en kabul edilmiş kullanım yeri unilateral renal hastalıklardır. DM ve hipertansiyon hastalarının bir kısmı düşük renin ve düşük aldosteron seviyelerine sahiptir. Hipokaleminin sebeplerinden biri olan Bartter sendromunda artmış renin ve aldosteron ...

Devamını Oku »

Katekolaminler (Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin) (İdrar)

Klinik kullanımı : 24 saatlik idrarda VMA ve katekolamin testi başlıca feokromasitomaya sekonder hipertansiyonun tanısı için kullanılır. Bu test aynı zamanda nöroblastomaların ve nadir adrenal tümörlerin tanısında kullanılır. Feokromasitoma bir adrenal tümördür. Anormal veya devamlı hipertansiyona neden olurlar. Dopamin ise, epinefrin ve norepinefrinin ön maddesidir. Metanefrin ve normetanefrin, epinefrin ve norepinefrinin katabolitleridir. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan ...

Devamını Oku »

Katekolaminler (Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin) (Plazma)

Klinik Kullanımı : Plazmada çok az miktarlarda bulunurlar. Hipertansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Selektif venöz örnekleme ile ise plazma norepinefrin düzeyinin ölçümü faydalıdır. Ayakta durmakla norepinefrin düzeyinin artmaması sempatik sinir sisteminde bozukluk olduğunu gösterir. Hastanın hazırlanışı Örnek alınması için hastanın aç olması gerekir. Kan alma stresi ve ayakta durma ile plazma katekolamin düzeyi ...

Devamını Oku »

Kalsiyum (Ca) (Serum)

Klinik kullanımı : Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını değerlendirmek için kullanılır. Serum kalsiyum tayini, böbrek yetmezliği, böbrek transplantasyonu, hiperparatiroidizm ve çeşitli malignensi hastalarında kullanılır. Vücudun en yaygın 5. elementidir. %99’u kemiklerde ve dişlerde hidroksiapatit kristalleri şeklinde bulunur. Plazma kalsiyumu: 1. protein bağlı (%45) 2. sitrat, laktat, fosfat ve bikarbonatla kompleks halinde ve küçük diffuz iyonlar (%10) 3. iyonize kalsiyum (%45) ...

Devamını Oku »