Etiket Arşivi: Ganglionöroma

Vanilmandelik Asit (VMA) (İdrar)

Vanilmandelik Asit (VMA) (İdrar)

Klinik kullanımı : Feokromastoma, nöroblastoma, ganglionöroblastoma gibi adrenal tümörlerin ve diğer nöral krest tümörlerin tanısında ve tedavi edilen hastaların monitörizasyonunda kullanışlıdır. Örnek toplama özellikleri Mümkünse hasta örnek toplamaya başlamadan 1 hafta öncesine kadar kullandığı ilaçları kesmelidir. Toplamaya 1 hafta ilaç kullanmadan başlaması tercih edilir. Ölçümü etkileyen ilaçlar:L-dopa, fenotiazinler,katekolamin içeren preparatlar, vazodilatörler ve diüretikler. 24 saatlik idrar miktarı mutlaka kaydedilmelidir. Referans ...

Devamını Oku »

Katekolaminler (Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin) (İdrar)

Klinik kullanımı : 24 saatlik idrarda VMA ve katekolamin testi başlıca feokromasitomaya sekonder hipertansiyonun tanısı için kullanılır. Bu test aynı zamanda nöroblastomaların ve nadir adrenal tümörlerin tanısında kullanılır. Feokromasitoma bir adrenal tümördür. Anormal veya devamlı hipertansiyona neden olurlar. Dopamin ise, epinefrin ve norepinefrinin ön maddesidir. Metanefrin ve normetanefrin, epinefrin ve norepinefrinin katabolitleridir. Egzersiz, stres, sigara kullanımı ve ağrı idrarla atılan ...

Devamını Oku »

Katekolaminler (Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin) (Plazma)

Klinik Kullanımı : Plazmada çok az miktarlarda bulunurlar. Hipertansiyonun değerlendirilmesinde ve feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Selektif venöz örnekleme ile ise plazma norepinefrin düzeyinin ölçümü faydalıdır. Ayakta durmakla norepinefrin düzeyinin artmaması sempatik sinir sisteminde bozukluk olduğunu gösterir. Hastanın hazırlanışı Örnek alınması için hastanın aç olması gerekir. Kan alma stresi ve ayakta durma ile plazma katekolamin düzeyi ...

Devamını Oku »

Dopamin

Klinik kullanımı : Olası Feokromastoma’yı epizodik hipertansif semptomlara sahip hastalıklardan (örnek: nörolojik, psikolojik, kardiyak ve endokrin bozukluklar) ayırmada kullanılır. Referans değerler < 1 yaş: 0- 85 μg/gün 1 yaş: 10- 140 μg/gün 2-3 yaş: 40- 260 μg/gün ≥4 yaş: 65- 400 μg/gün Yükseldiği durumlar -Nöroblastoma, -Ganglionöroblastoma, -Ganglionöroma, -Paraganglioma, -AMI, -Stres, egzersiz, ayakta durma, -Hipotiroidizm, -Diabetik ketoasidoz. Azaldığı durumlar Otonom nöropatilerde ...

Devamını Oku »