Etiket Arşivi: Gigantizm

Kreatinin (Serum)

Klinik kullanımı : Kreatininin, vücut sıvılarına salınımı dar sınırlar içinde ve sabit bir oranda olduğundan, glomerül filtrasyon oranı ve böbrek fonksiyonu için iyi bir indikatördür. Her gün yaklaşık kas kreatininin %1-2’si kreatinine dönüşür. Kreatinin günlük atılımı et diyetine bağlı olarak %10-30 oranında artabilir. Yaşlılarda kreatininin idrara atılımının azalmasından dolayı kreatinin miktarında hafif artışlar görülür. Referans değerler Erkek: 0.6-1.2 mg/dL Adolesan: ...

Devamını Oku »

İnsulin Like Growth Factor-1 (IGF-1, Somatomedin C)

Klinik kullanımı : Somatomedinler, GH’ a bağlı olarak sentez edilen peptidlerdir. Somatomedinik etkiye sahip iki peptid vardır. Bunlardan IGFI( somatomedin C); büyüme ile ilgili hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. IGF-II ise akromegalide yükselmediği halde, tümörle ilgili hipoglisemide yüksek bulunur. Diğer bir özelliği de nutrisyonel durumun belirlenmesinde prealbumin, RBP(retinol binding protein) veya transferrinden daha hassas bir indikatör olmasıdır. Düşük seviyede IGF-1 GH eksikliği ...

Devamını Oku »

Growth Hormon (Büyüme Hormonu) (GH)

Klinik kullanımı : Bu test yetişkinlerdeki, kısa boyluluk, gecikmiş seksüel maturasyon veya diğer büyüme eksikliklerinin tanısında kullanılır. Hipofiz fonksiyon testidir. Hipotalamik bozuklukların, hipopituitarizm, akromegali, neoplastik dokularca üretilen ektopik GH üretiminin tanısında kullanılır. Ancak GH salınımdaki değişimler, insülin like growth factor (ILGF-I) veya somatomedin C taramalarının plazma growth hormon konsantasyonunu daha doğru yansıttığını göstermektedir. Çünkü bu proteinler zamana bağlı değişim göstermezler ...

Devamını Oku »