Etiket Arşivi: hiperparatiroidizm

Hipo – Hiper Paratiroidi

Paratiroidi

Hipoparatiroidizm ,Hiperparatiroi­dizm Nedir? Kan kalsiyum düzeyi düştüğü zaman onu dengelemek için paratiroid bezinden salgılanan parathormonun düşüklüğü (hipo) ve yüksekliği (hiper) durumlarıdır. Hipoparatiroidi de esas olarak kalsiyum dü­şüklüğü ve fosfat yüksekliği, hiperparatiroidide ise esas olarak kalsiyum yüksekliği ve fosfat düşüklüğü tipiktir. Ancak çeşitli ne­denler istisna teşkil edebilmektedir. Hipo­paratiroidizm, en sık olarak cerrahi sonrası paratiroid bezlerin çıkarılması ve antikor teşekkülü ile salgı ...

Devamını Oku »

Hipokalsemi , Hiperkalsemi

Hipokalsemi , Hiperkalsemi

Hipokalsemi , Hiperkalsemi Nedir? Vücudumuzda kemik ve dişlerimizin önemli bir yapı taşı olan ve onlara sertliği­ni veren kalsiyum, oldukça önemli bir mik­tarda bulunmaktadır. Hücre içi olan kalsi­yum dışında, aynı zamanda hücreler arası mesafe ve kanda da belirli miktarda kalsi­yum bulunmaktadır. Çeşitli hormonların (başta parathormon ve vitamin D olmak üzere) etkisi ile serum kalsiyum konsan­trasyonu belirli bir aralıkta tutulmaktadır. Normal sınırlar ...

Devamını Oku »

Paratiroid Hormon (PTH)

Klinik kullanımı : PTH, hipokalsemiye cevap olarak paratroid bezi tarafından salınır. Başlıca görevi serum total Ca seviyesini 8.9-10.1 mg/dL arasında tutmaktır. Hiperparatroidizm tanısı için yararlıdır. Hiperkalsemi yapan non-paratroid formlarından ayrılmasında da kullanılır. PTH ölçümleri ile eş zamanlı olarak serum kalsiyum ölçümleride yapılmalıdır. Birçok laboratuvar PTH/Kalsiyum nomogramları geliştirmiştir. İntact PTH (1-84) süratle N-terminal (35-84) peptid parçasına ayrılır. N terminal biyolojik olarak ...

Devamını Oku »

Pankreatik Amilaz

Klinik kullanımı : En fazla akut pankreatit olasılığının araştırılması sırasında kullanılır. Yoğun alkol kullananlarda daha sık akut pankreatit görülür. Hiperparatiroidizmde hiperkalsemiye bağlı pankreatit görülebilir. Hipertrigliseritemi de önemli pankreatit nedenleri arasındadır. Amilaz, böbreklerden atılan bir enzim olduğundan kronik renal yetmezliği olan hastalarda serum amilaz aktivitesi iki katına yükselebilir. Referans aralığı 17-115 μ/L

Devamını Oku »

Osteokalsin (Kemik G1a Proteini, BGP)

Klinik kullanımı : Kemiğin non kollajen proteinidir. Osteoblastlar tarafından yapılır. K vitamini bağımlı proteindir. Azalmış K vitamini alımı, azalmış BGP seviyeleri ile ilişkilidir. Bu durum K vitamini eksikliği bağımlı osteoporozisi açıklar. Osteokalsin başlıca kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Osteokalsin konsantrasyonları çocuk ve infantlarda yetişkinlerden ...

Devamını Oku »