Etiket Arşivi: Hipertiroidizm

Trigliserid (TG)

Trigliserid (TG)

Klinik kullanımı : İnsanların aldıkları besinler içinde trigliseridler, çoğunlukla gliserol esterleri halinde bulunurlar. Doku depo yağlarının % 95’ini oluştururlar. Sindirimden sonra trigliseridler epitel hücreleri içinde tekrar sentez edilirler ve kolesterol ve apoproteinler ile birlikte şilomikronları oluştururlar. Tek bir kolesterol ve trigliserid değeri o cinsin ve yaşın üst limitinden %20 veya daha fazla düşük ise lipoprotein hastalıklarındaki hiperlipoproteinemi tanısını bertaraf eder. ...

Devamını Oku »

TSH Reseptör Antikoru [Tiroid Stimulating İmmunoglobulinler (TSI); Uzun Etkili Tiroid Stimülatörü (LATS)]

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } — Klinik kullanımı : Tiroid stümulan immunoglobulinler (TSI), TSH için, tiroid hücre reseptörlerine karşı oluşturulan bir grup immunoglobulin G’lerdir. Bu otoimmun kompleksler, tiroid hücrelerinden tiroid hormonlarının salınımını arttırırlar (Bazı durumlarda inhibe ederler). Bu immunglobulinler Graves hastalarında %90 oranında bulunur. Bu hastalığın patogenezinde rol oynar. Bazı olgularda Hashimoto tiroiditli hastalarda ...

Devamını Oku »

TSH (Tiroid Stimüle Edici Hormon)

Klinik kullanımı : Primer hipotiroidizmi ve hipertiroidizmi normalden; primer hipotiroidizmi, sekonder ve tersiyer hipotiroidizmden ayırıcı tanısında kullanılır. Tiroid fonksiyon testi TSH; primer hipotiroidizmde yüksek, hipertiroidizmde düşüktür, TSH; çeşitli tiroid hormon preparatlarıyla replasman tedavisi gören hipotiroid hastaların takibi ve değerlendirilmesinde kullanılır. Hipopitüitarizmin saptanmasında ve düşük T4’lü yenidoğan taramalarında kullanılır. Örnek toplama özellikleri Diürnal ritmi vardır. Gün içinde düşük konsantrasyonda olup saat ...

Devamını Oku »

Tiroglobulin (Tg)

Klinik kullanımı : Tiroid bezi tarafından sentez edilen bir glikoproteindir.Tiroid foliküllerine özgüldür. Tiroid kanserlerinde ve tiroiditte kandaki seviyesi artar. Bu yüzden tiroid kanserli hastaların takibinde kullanılır. Papiller, Folliküler, Hurthle hücreli karsinomalı hastaların postoperatif takibinde, Hipertiroidizmin endojen nedenlerini eksojen tiroid hormonu alımından (iatrojenik veya factitious) ayırt etmede, Hipotiroidili çocuklarda herhangi bir fonksiyonel tiroid dokusu bulunup bulunmadığını saptamada kullanılır. Referans değerler < ...

Devamını Oku »

Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG;Testesteron-Estradiol Binding Globulin)

Klinik kullanımı : SHBG, karaciğerde sentezlenen bir glikoproteindir. Dolanımda androjen ve östrojenleri taşır. SHBG aynı zamanda tiroid hormonlarına doku cevabının bir indeksi gibi görev yapar. SHBG seviyesi östrojenler ve tiroid hormonlarının pozitif kontrolü altındadır ve androjenler tarafından baskılanır. Testesteron ve androjenler gibi gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır. Referans değerler Erkek : 13-71 nmol/L Kadın : 18-114 nmol/L Yükseldiği ...

Devamını Oku »