Etiket Arşivi: Kalp Hastalıkları

Kalp Üfürümleri Nasıl Tedavi Edilir?

Kalp Üfürümleri

Kalp Üfürümleri Nedir? Üfürüm; kanın kalpte veya büyük damarlarda dolaşırken oluşturduğu titreşimler sonucu duyulan sestir. Üfürümler şiddetlerine göre 6 dereceye ayrılır. Bi­rinci derece üfürümler en hafif olan üfürümler olup, 6. derece üfürümler ise en şiddetli duyulan üfürümlerdir. Bütün üfürümler tehlikeli midir? Hayır. Çocuklarda duyulan üfürümlerin çoğu masum üfürümdür ve tehlikeli değildir. Ancak bazı üfürümler kalpte veya büyük damar­larda bulunan bozukluklar ...

Devamını Oku »

Down Sendromu Nedir?

Down Sendromu

Down Sendromu Nedir? Down sendromu; insan kromozomları ile ilgili hastalıklar arasında en sık görülenidir. İnsan vücudundaki hüc­relerde genler 23 çift kromozom (toplam 46 kromozom) üzerinde yer almaktadır. Down sendromlu çocuklarda bu kromo­zomlardan birine ait fazladan genetik mal­zeme vardır. Bu kromozom 21. kromozomdur. Down sendromlu çocukların çoğunda bu kromo­zomdan iki yerine üç kopya vardır, yani toplam 47 kromozomları vardır. Down sendromu ...

Devamını Oku »

Doğuştan Kalp Hastalıkları 2

Doğuştan Kalp Hastalıkları 2

Doğuştan Kalp Hastalıkları Nelerdir? Normal kalp yumruktan biraz daha büyük, kas yapısında güçlü bir pompadır. Kalbin dört odacığı vardır. Üstteki odacıklar sol ve sağ atriyumlar (kulakçıklar), alttaki odacıklar ise sol ve sağ ventriküller (karıncıklar) dir. Atriyumlar arasındaki bölmeye interatriyal septum, ventriküller arasındaki bölmeye de interventriküler septum denir. Sol atriyum dört akciğerlerden oksijenlene­rek oksijen satirasyonu (doygunluğu) art­mış olan kanı, sağ atriyum ...

Devamını Oku »

Atriyal Septal Defekt (ASD)

Atriyal Septal Defekt (ASD)

Atriyal Septal Defekt (ASD) Nedir? Atriyal septum defektleri Sekundum (fossa ovalis’de yerleşen) tipi : ASD bütün   doğuştan   kalp   hastalıklarının   %5-10 unu oluşturur. Kızlarda daha sıktır. Di­ğer doğuştan kalp  hastalıkları  ile  %30-50 oranında birlikte bulunur. Belirti ve bulgular: ASD’li çocuklar genel­likle   bulgu  vermezler,   süt   çocuklarında kalp yetmezliği görülebilir. Tanı:  Ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu ve anjiografi ile konur. Tedavi: 1. Tıbbi Tedavi: Kalp ...

Devamını Oku »

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD) Nedir? Ventriküler septum defektleri; VSD’ler zamanında doğan bebeklerin 1000 de 1,5 3,5 unda görülür. Siyanotik (morluk) olmayan doğuştan kalp hastalıklarının %15-20’sine eşlik eder. Belirti ve bulgular: Küçük VSD’li hastalar bulgu vermezler. Büyüme ve gelişme nor­maldir. Orta ve büyük çaplı delik olan süt çocuklarında büyüme ve gelişme geriliği, egzersiz toleransında azalma, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve kalp yetmezliği ...

Devamını Oku »