Etiket Arşivi: Kalp kapakçığı Hastalıkları

Kalp Üfürümleri Nasıl Tedavi Edilir?

Kalp Üfürümleri

Kalp Üfürümleri Nedir? Üfürüm; kanın kalpte veya büyük damarlarda dolaşırken oluşturduğu titreşimler sonucu duyulan sestir. Üfürümler şiddetlerine göre 6 dereceye ayrılır. Bi­rinci derece üfürümler en hafif olan üfürümler olup, 6. derece üfürümler ise en şiddetli duyulan üfürümlerdir. Bütün üfürümler tehlikeli midir? Hayır. Çocuklarda duyulan üfürümlerin çoğu masum üfürümdür ve tehlikeli değildir. Ancak bazı üfürümler kalpte veya büyük damar­larda bulunan bozukluklar ...

Devamını Oku »

Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisi

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları Ülkemizde kalp kapağı hastalıkları, gerek yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi, gerekse de yaşamı teh­dit etmesi açısından hala önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Kalp kapağı has­talıkları zemininde oluşan kalp yetmezlik­leri, kalp atışlarında düzensizlikler (ritim bozuklukları, aritmi) insanlarda ciddi yakınmalara neden olabilmektedir. Kalp, gevşeme ve kasılma hareketleri yapa­rak kanı sürekli ileri doğru pompalayan ha­yati bir organdır. Birbirinden kaslarla ayrı­lan ...

Devamını Oku »

Doğuştan Kalp Hastalıkları 2

Doğuştan Kalp Hastalıkları 2

Doğuştan Kalp Hastalıkları Nelerdir? Normal kalp yumruktan biraz daha büyük, kas yapısında güçlü bir pompadır. Kalbin dört odacığı vardır. Üstteki odacıklar sol ve sağ atriyumlar (kulakçıklar), alttaki odacıklar ise sol ve sağ ventriküller (karıncıklar) dir. Atriyumlar arasındaki bölmeye interatriyal septum, ventriküller arasındaki bölmeye de interventriküler septum denir. Sol atriyum dört akciğerlerden oksijenlene­rek oksijen satirasyonu (doygunluğu) art­mış olan kanı, sağ atriyum ...

Devamını Oku »

Atriyal Septal Defekt (ASD)

Atriyal Septal Defekt (ASD)

Atriyal Septal Defekt (ASD) Nedir? Atriyal septum defektleri Sekundum (fossa ovalis’de yerleşen) tipi : ASD bütün   doğuştan   kalp   hastalıklarının   %5-10 unu oluşturur. Kızlarda daha sıktır. Di­ğer doğuştan kalp  hastalıkları  ile  %30-50 oranında birlikte bulunur. Belirti ve bulgular: ASD’li çocuklar genel­likle   bulgu  vermezler,   süt   çocuklarında kalp yetmezliği görülebilir. Tanı:  Ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu ve anjiografi ile konur. Tedavi: 1. Tıbbi Tedavi: Kalp ...

Devamını Oku »

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD) Nedir? Ventriküler septum defektleri; VSD’ler zamanında doğan bebeklerin 1000 de 1,5 3,5 unda görülür. Siyanotik (morluk) olmayan doğuştan kalp hastalıklarının %15-20’sine eşlik eder. Belirti ve bulgular: Küçük VSD’li hastalar bulgu vermezler. Büyüme ve gelişme nor­maldir. Orta ve büyük çaplı delik olan süt çocuklarında büyüme ve gelişme geriliği, egzersiz toleransında azalma, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve kalp yetmezliği ...

Devamını Oku »