Etiket Arşivi: kalp krizi

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi Nedir, Nasıl Yapılır? Koroner anjiyografi, koroner arter hastalığının tespitinde halen altın standart olarak kullanılan bir yöntemdir. Kalp boşluklarının ve koroner arterlerin (kalbi besleyen damarların) kontrast madde (görüntüleme için kullanılan madde) verilmesi sırasında görüntülenmesi ve film çekilmesi esasına dayanır. Bu tedavi değil, tanı yöntemidir. Damar sertliği (ateroskleroz) nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığını veya tıkandığını tespit ...

Devamını Oku »

Kalp Üfürümleri Nasıl Tedavi Edilir?

Kalp Üfürümleri

Kalp Üfürümleri Nedir? Üfürüm; kanın kalpte veya büyük damarlarda dolaşırken oluşturduğu titreşimler sonucu duyulan sestir. Üfürümler şiddetlerine göre 6 dereceye ayrılır. Bi­rinci derece üfürümler en hafif olan üfürümler olup, 6. derece üfürümler ise en şiddetli duyulan üfürümlerdir. Bütün üfürümler tehlikeli midir? Hayır. Çocuklarda duyulan üfürümlerin çoğu masum üfürümdür ve tehlikeli değildir. Ancak bazı üfürümler kalpte veya büyük damar­larda bulunan bozukluklar ...

Devamını Oku »

Kalp Kateterizasyonu Nasıl Yapılır?

Kalp Kateterizasyonu

Kalp Kateterizasyonu Nedir? Kalp (kardiyak) kateterizasyonu; dar, esnek bir borunun bir kan damarı içinden geçerek toplardamar­lar, atardamarlar ve kalbin bölmeleri içeri­sine yerleştirildiği bir işlemdir. Genellikle kol, kasık veya boyundaki bir kan damarın­dan yerleştirilir. Kalp kateterizasyonu işle­mi sırasında akciğerler ve kalp içerisindeki kan damarlarından ve kalbin bölmelerin­den kan basıncı kaydedilebilir. Kalbin fark­lı kısımlarındaki kanın akışı ve oksijen içe­riği ölçülebilir. Özel bir ...

Devamını Oku »

Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisi

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları Ülkemizde kalp kapağı hastalıkları, gerek yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi, gerekse de yaşamı teh­dit etmesi açısından hala önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Kalp kapağı has­talıkları zemininde oluşan kalp yetmezlik­leri, kalp atışlarında düzensizlikler (ritim bozuklukları, aritmi) insanlarda ciddi yakınmalara neden olabilmektedir. Kalp, gevşeme ve kasılma hareketleri yapa­rak kanı sürekli ileri doğru pompalayan ha­yati bir organdır. Birbirinden kaslarla ayrı­lan ...

Devamını Oku »

EKG Nedir?

Elektrokardiyografi (EKG) Nedir

Elektrokardiyografi (EKG) Nedir? Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma iş­lemine elektrokardiyografi (EKG) denil­mektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi deri­ye yerleştirilen küçük metal diskler (elek­trotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir. Elektrot­lar hastanın göğsüne, kollarına ve bacakla­rına yerleştirilmektedir. Elektrotlar, elek­triksel aktiviteyi kağıt üzerindeki şekle dö­nüştüren cihaza bağlanmaktadır. Kağıt üze­rindeki bulgular da hekimler tarafından de­ğerlendirilmektedir. Elektrokardiyografi kalp genişlemesi, kalp büyümesi, kalbe gi­den kan miktarındaki azalma, yeni veya es­ki ...

Devamını Oku »