Etiket Arşivi: Karaciğer hastalıkları

Karaciğer Büyümesi (Erişkin)

Karaciğer Büyümesi (Erişkin)

Karaciğer Büyümesi (Erişkin) : Hepatomegali; karaciğerin normal boyutlarının dışına çıkarak büyümesi durumudur. Yaş: Belirgin bir yaş dağılımı yoktur. Cinsiyet: Belirli bir cinsiyette daha fazla görülme durumu yoktur. Risk faktörleri: Alkol, Hepatit A, Hepatit B, Konjestif kalp yetmezliği, Enfeksiyöz mononükleozis, Lösemi (kan kanseri), Tümör metastazları, Nöroblastom, Karaciğer kanseri, Glikojen depo hastalıkları, Kanda yağ fazlalığı, Şişmanlık ya da şeker hastalığına bağlı karaciğer ...

Devamını Oku »

Karaciğer Büyümesi (Çocuk)

Karaciğer Büyümesi (Çocuk)

Karaciğer Büyümesi (Çocukta) Karaciğer Büyümesi (Hepatomegali); Yeni doğan döne­minden yaşlılık dönemine kadar her yaşta görülebilen bir bulgudur. Doğrudan karaci­ğere ait nedenlerle ya da pek çok sistemik hastalıkla birlikte ortaya çıkabilir (Tabloya bakınız). Karın bölgesinin elle muayenesiyle, karın röntgenlerinde, ultrasonografî de ya da karın tomografisinde saptanabilir. Karaciğer büyümesi olan bir hasta değer­lendirilirken, detaylı öykü ve fizik muaye­neden sonra, tam kan sayımı, ...

Devamını Oku »

Tromboz (Çocukta)

Tromboz (Çocukta)

Tromboz (Çocukta) Nedir? Tromboz; çocukluk ça­ğında damar içinde kanın pıhtılaşması du­rumudur. Cinsiyet: Her iki cinsiyette de eşit görülür. Risk faktörleri: Tromboz gelişimi bir çok nedene bağlı olabilir. Tromboz, tromboza yatkınlık yapan bazı gen mutasyonları (değişiklikleri) ve sonradan olan diğer risk faktörlerine bağlı olarak gelişir. Ağır enfeksiyonlar, doğuştan kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, kara­ciğer hastalıkları gibi kronik hastalığa sa­hip olan çocuklarda tromboz ...

Devamını Oku »

Üre Nitrogen (BUN)(Kan Üre Azotu) (Serum)

Üre Nitrogen (BUN)(Kan Üre Azotu) (Serum)

Klinik kullanımı : Üre insanda protein katabolizmasının başlıca azot içeren metabolik ürünüdür. Ürenin %90’dan fazlası böbrekler tarafından atılır. Böbrek hastalıklarının bir çoğunda plazma üre konsantrasyonlarında artış görülür. Maalesef, böbrek fonksiyonları için bağımsız bir gösterge değildir. Böbrekten kaynaklanmayan faktörlerden dolayı kullanımı sınırlıdır. Plazma üre tayinlerinin başlıca kullanımı prerenal ve postrenal azotemi arasındaki ayrımı yaparken kreatinin ile birlikte ölçülmesinde değer kazanır. Klinisyenler ...

Devamını Oku »

Protein Elektroforezi (Serum)

Klinik kullanımı : Serum proteinlerini, beslenme durumunu, gelişmiş karaciğer hastalıklarını (kronik aktif hepatit dahil) değerlendirir. Myeloma, Waldenström makroglobulinemisini, kollajen doku hastalıkları ve monoklonal gammopatileri değerlendirmede kullanılır. İnflamatuar durumları, artritleri, amiloidozisi, lenfomayı, lösemiyi, anemiyi değerlendirmede kullanılır. Referans değerler % g             /dL Albumin :            % 52 – 65    3,6-5,2 Alfa-1 Globulin :    % 2,5 – 5   0,15-0,40 Alfa-2 ...

Devamını Oku »