Etiket Arşivi: Kollajen doku hastalıkları

Protein Elektroforezi (Serum)

Klinik kullanımı : Serum proteinlerini, beslenme durumunu, gelişmiş karaciğer hastalıklarını (kronik aktif hepatit dahil) değerlendirir. Myeloma, Waldenström makroglobulinemisini, kollajen doku hastalıkları ve monoklonal gammopatileri değerlendirmede kullanılır. İnflamatuar durumları, artritleri, amiloidozisi, lenfomayı, lösemiyi, anemiyi değerlendirmede kullanılır. Referans değerler % g             /dL Albumin :            % 52 – 65    3,6-5,2 Alfa-1 Globulin :    % 2,5 – 5   0,15-0,40 Alfa-2 ...

Devamını Oku »

Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP, LAP Skoru, LAPA, Nötrofil Alkalen Fosfataz)

Klinik kullanımı : LAP olgun nötrofillerin sekonder granüllerinde normalde bulunur. KML (Kronik myeloid lösemi) ve myelodisplazi ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera (reaktif nötrofili) ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Pozitif boyama nötrofillerde mavi granüller halinde görülür. LAP aktivitesinde anlamlı artışlar başlıca polistemia rubra vera, lökomoid reaksiyonlar ve diğer reaktif nötrofililerde görülür. Anlamlı azalışlar ise genellikle Kronik Myeloid Lösemilerde görülür. ...

Devamını Oku »

Kryoglobulin

Klinik kullanımı : Kryoglobulin vücut ısısından (37°C) daha düşük derecelerde presipite olan tekrar ısıtılınca çözülen bir serum proteinidir. Çoğu poliklonal immünglobulin komplekslerinden oluşur. Yine de yarıya yakın kısmını özellikle IgM olmak üzere monoklonal proteinler oluşturabilir. Amiloidoz çözünmeyen fibriler proteinlerin çeşitli dokularda depolanması ile karakterizedir. Kryoglobulinemi tanısında kullanılır (Reynaud benzeri semptomlar). Referans değerler Negatif Örnek toplama özellikleri Örnek alınır alınmaz 37°C’lik ...

Devamını Oku »

Haptoglobulin

Klinik kullanımı : Haptoglobulinler, karaciğer tarafından üretilen glikoproteinlerdir ve güçlü şekilde serbest hemoglobini bağlarlar. Düşük seviyeleri intravasküler veya ekstravasküler hemoliz ile oluşur. Artmış seviyeler ise akut veya kronik inflamatuar cevap, doku yıkımı ve malignitelerde oluşur. Tek izole sonuç çok yararlı olmayabilir. Çünkü geniş referans aralığı vardır. Hastanın önceki değerine oranla daha düşük bir değer hemolitik süreci doğrulamak için kullanılabilir. Yükseldiği ...

Devamını Oku »

Bakır (Cu)

Klinik kullanımı Bakır, akut ve kronik hastalıkların (Wilson hastalığı, primer biliyer siroz, (PBC), primer sklerozan kolanjit (PSC)) tanısında kullanılır.

Devamını Oku »