Etiket Arşivi: MI

Üre Nitrogen (BUN)(Kan Üre Azotu) (Serum)

Üre Nitrogen (BUN)(Kan Üre Azotu) (Serum)

Klinik kullanımı : Üre insanda protein katabolizmasının başlıca azot içeren metabolik ürünüdür. Ürenin %90’dan fazlası böbrekler tarafından atılır. Böbrek hastalıklarının bir çoğunda plazma üre konsantrasyonlarında artış görülür. Maalesef, böbrek fonksiyonları için bağımsız bir gösterge değildir. Böbrekten kaynaklanmayan faktörlerden dolayı kullanımı sınırlıdır. Plazma üre tayinlerinin başlıca kullanımı prerenal ve postrenal azotemi arasındaki ayrımı yaparken kreatinin ile birlikte ölçülmesinde değer kazanır. Klinisyenler ...

Devamını Oku »

Lupus Antikoagülan Antikor (Anti Kardiolipin, Antifosfolipid,dRVVT Testi)

Klinik kullanımı : Lupus antikoagülan testi genellikle rekürren veya izah edilemeyen trombozis ve tekrarlayan fetal kayıplarda (tipik olarak 2-3. veya daha sonraki trimesterlerde) yapılan testtir. Referans değerler < 23 GPL (IgG fosfolipid ünitesi) < 11 MPL (IgM fosfolipid ünitesi) İnterfere edici faktörler -Sfiliz enfeksiyonlu hastalar, yanlış pozitif sonuç verirler, -AIDS, inflamasyon, otoimmün hastalıklar ve kanser geçici olarak bu tip antikorların ...

Devamını Oku »

Kreatin Fosfokinaz (CPK; Kreatin Kinaz (CK))

Klinik kullanımı : CK, düz ve çizgili kas ve beyin ile ilişkili bir enzimdir. Serum CK aktivitesi muskuler distrofinin tüm tiplerinde aşırı artar. (örn : Duchenne tipi ve ilerleyen kas hastalıkları) Ayrıca nörojenik kas hastalıkları (myastenia graves ve multiple sclerosis)’da CK normal değerdedir. Total kreatinin kinaz, değişik izoenzim komponentlerinden (CK-MM,CK-MB ve CK-BB) oluşmuştur. Bunlardan herhangi birinde veya daha fazlasındaki bir ...

Devamını Oku »

Alanin Aminotransaminaz (ALT, SGPT)

Klinik kullanımı : Karaciğer hastalığının tanısında en fazla kullanılan testtir. Kalpte, iskelet ve karaciğerde bulunur. AST ve ALT viral sarılığın başlangıcında süratle artar ve 1-2 hafta yüksek kalır. Toksik hepatit’te ALT ve AST artar fakat LDH hepatosit nekrozu sonucu daha büyük oranda artar. Referans değerler : Erkek: 10 – 40 U/L Yaşlılar: Yetişkinlerden hafif yüksek Kadın: 10 – 35 U/L ...

Devamını Oku »