Etiket Arşivi: Myozit

Myoglobin (Serum)

Klinik kullanımı : Serum myoglobin düzeyi direk olarak vücut kas kitlesi ile ilişkilidir. Myokard enfarktüsünüm erken tanısında faydalıdır. Akut MI sonrası 1-4. saate myoglobin düzeyi yükselir. 24. saatte normale döner. Referans değerler <107 ng/mL veya <90mcg/L (SI unit) İnterfere edici faktörler -Son zamanlarda uygulanan radyoaktif maddeler test sonuçlarını etkileyebilir. -IM enjeksiyonlardan sonra artabilir. Yükseldiği durumlar -Myokard enfarktüsü, -Myozit (iskelet kası ...

Devamını Oku »

Kreatin Fosfokinaz MB (CK –MB)

Klinik kullanımı : Akut MI (myokard İnfarktüsü) ( ani kalp krizi) tanısında kullanılır. Akut MI sonrasında 4-8 saatte yükselmeye başlar. 24 saatte pik yapar. CK/CK-MB oranı tercih edilir. Yükseldiği durumlar -Akut myokardiyal infarktüs, -Kardiyak anevrizma cerrahisi, -Kardiyak defibrilasyon, -Myokardit, -Ventriküler aritmiler, -Kardiyak iskemi, -Aşırı egzersiz, -Myozit, -Polimyozit, dermatomyozit, -Miksödem, -CVA, -Aortanın akut disseksiyonu, -I.M. enjeksiyonlar, -Rabdomiyoliz, -Çarpma yaralanma ve travmaları, ...

Devamını Oku »

Kreatin Fosfokinaz (CPK; Kreatin Kinaz (CK))

Klinik kullanımı : CK, düz ve çizgili kas ve beyin ile ilişkili bir enzimdir. Serum CK aktivitesi muskuler distrofinin tüm tiplerinde aşırı artar. (örn : Duchenne tipi ve ilerleyen kas hastalıkları) Ayrıca nörojenik kas hastalıkları (myastenia graves ve multiple sclerosis)’da CK normal değerdedir. Total kreatinin kinaz, değişik izoenzim komponentlerinden (CK-MM,CK-MB ve CK-BB) oluşmuştur. Bunlardan herhangi birinde veya daha fazlasındaki bir ...

Devamını Oku »