Etiket Arşivi: Paget hastalığı

Pridinolin Kollajen Crosslinks (Pridinolin, Deoksipridinolin, Pyrilinks)

Klinik kullanımı : Kemik oluşumu sırasında tip I kollajenin olgunlaşması sırasında oluşur. Kemik lizisi esnasında Pridinolin Kollajen Crosslinks dolaşıma salınır. Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Kemik rezorbsiyonu için spesifik göstergelerdir. Özellikle hastalığın aktivitesinin belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir. Pridinolin kemik ve kartilajda, deoksi pridinolin kemik ve dentin dokuda bulunur. Referans değerler Pridinolin Erkek > 20 yaş 18-40 nM/mM kreatinin Kadın 20-50 ...

Devamını Oku »

Osteokalsin (Kemik G1a Proteini, BGP)

Klinik kullanımı : Kemiğin non kollajen proteinidir. Osteoblastlar tarafından yapılır. K vitamini bağımlı proteindir. Azalmış K vitamini alımı, azalmış BGP seviyeleri ile ilişkilidir. Bu durum K vitamini eksikliği bağımlı osteoporozisi açıklar. Osteokalsin başlıca kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Osteokalsin düzeyinin yükselmesi osteoblastik aktivitenin arttığını gösterir. Serum osteokalsin düzeyi, alkalen fosfataz düzeyi ile beraber hareket eder. Osteokalsin konsantrasyonları çocuk ve infantlarda yetişkinlerden ...

Devamını Oku »

N-Telopeptid (NTx)

Klinik kullanımı : NTx, kemik matriksinin %90’ını oluşturan tip I kollajeninin yapısında bulunan bir proteindir. Bu proteinlerin N terminalleri kemik ile çapraz bağlanır, kemik ile güç oluşturur. Kemik lizisinde NTx kana salınmaya ve idrara çıkmaya başlar. Bu nedenle, kemik yıkımını gösteren markırlardandır. Osteoporoz tanısı ve tedavi takibinde kullanılır.Tedavi takibi için özellikle tedavi öncesinde bazal NTx düzeyine bakılması önemlidir. Referans değerler ...

Devamını Oku »

Kalsiyum (Ca) (Serum)

Klinik kullanımı : Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını değerlendirmek için kullanılır. Serum kalsiyum tayini, böbrek yetmezliği, böbrek transplantasyonu, hiperparatiroidizm ve çeşitli malignensi hastalarında kullanılır. Vücudun en yaygın 5. elementidir. %99’u kemiklerde ve dişlerde hidroksiapatit kristalleri şeklinde bulunur. Plazma kalsiyumu: 1. protein bağlı (%45) 2. sitrat, laktat, fosfat ve bikarbonatla kompleks halinde ve küçük diffuz iyonlar (%10) 3. iyonize kalsiyum (%45) ...

Devamını Oku »

Hidroksiprolin (Total, 24 Saatlik İdrar)

Klinik kullanımı Hidroksiprolin aminoasidi kollajen aminoasit içeriğinin %13’ünü oluşturur. Kollajenin yarısı kemikte bulunur. Total kollajen turnover’ını gösterir. Kemik rezorbsiyonunun göstergesidir. Ayrıca primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. İdrar hidroksiprolini total kollajen turnoverın sadece %10’unun göstergesidir. Bu yüzden idrar total hidroksiprolin testi kemik rezorbsiyonunu değerlendirmek için tek başına yetersiz bir testtir. Örnek toplama özellikleri 6 N HCl, ...

Devamını Oku »